Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ισορροπημένη διατροφή

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Αρχικά επιχειρείται η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών μέσα από την εξέταση διαφόρων πηγών από το διαδίκτυο σε ομάδες και η διερεύνηση των απόψεών τους αναφορικά με το τι συνιστά μια ισορροπημένη διατροφή. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της αναλογικότητας, της ποικιλίας και του μέτρου τα οποία χαρακτηρίζουν ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Κατόπιν οι μαθητές καλούνται να συντάξουν ένα τριήμερο ισορροπημένο διαιτολόγιο της αρεσκείας τους και αναπτύσσεται συζήτηση πάνω στις επιλογές τους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων που περιλαμβάνουν από πόνο στις αρθρώσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις μέχρι διαταραχές της εμμήνου ρήσεως στις γυναίκες, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Στην Ελλάδα, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση του φαινομένου, με τα ποσοστά να είναι ιδιαίτερα αυξημένα στο μαθητικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την εφαρμογή του προγράμματος ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14, το 30% των μαθητών/τριών καταγράφηκαν ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Οι διατροφικές συνήθειες ενός ατόμου αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες ελέγχου του βάρους και πρόληψης της παχυσαρκίας. Οι παραπάνω διαπιστώσεις υποδηλώνουν τη δυσκολία κατανόησης, αποδοχής και εφαρμογής των βασικών αρχών της ισορροπημένης διατροφής από τους μαθητές/τριες και την ανάγκη υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Σκιαγραφώντας το πρόβλημα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση με τον παγκόσμιο ιστό
15 λεπτά
Φάση 2: Απόψεις των μαθητών για την Ισορροπημένη διατροφή
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση με τον παγκόσμιο ιστό
20 λεπτά
Φάση 3: Η πίτα της Ισορροπημένης διατροφής
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση με τον παγκόσμιο ιστό
30 λεπτά
Φάση 4: Σύνταξη τριήμερου διαιτολογίου
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
15 λεπτά
Φάση 5: Συζήτηση και ανακεφαλαίωση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατατάσσει τα τρόφιμα στις διάφορες ομάδες τροφίμων
  2. Να αναφέρει τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ισορροπημένης διατροφής
  3. Να συντάσσει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο
  4. Να αξιολογεί ένα διαιτολόγιο ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της ισορροπημένης διατροφής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ισορροπημένη διατροφή
ομάδες τροφίμων
διατροφικές συνήθειες
παχυσαρκία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση στον παγκόσμιο ιστό
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)