Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Με το σενάριο αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον υπολογισμό του κυβισμού μηχανής καθώς και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εμπλακούν στην εργαστηριακή άσκηση αυτή και να καταφέρουν να την ολοκληρώσουν με επιτυχία. Χρειαζόμαστε μέσα και εργαλεία από τον εργαστηριακό εξοπλισμό του εργαστηρίου ΜΕΚ.

Το διδακτικό σενάριο αυτό αφορά το μάθημα ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 1 που διδάσκεται στην Β τάξη του τομέα Οχημάτων των ΕΠΑΛ (Ε.Ε), και συγκεκριμένα την εργαστηριακή άσκηση "Μέτρηση Κυβισμού Μηχανής".

Απαιτούμενες γνώσεις των μαθητών.

  1. Απλές μαθηματικές πράξεις
  2. Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν σωστά και να μετρούν με το παχύμετρο.
Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα σχετίζεται με την αδυναμία πολλών μαθητών να κατανοήσουν το θεωρητικό μέρος αλλά και την πορεία εργασίας που πρέπει να ακολουθήσουν για να υπολογίσουν τον κυβισμό μιας μηχανής εσωτερικής καύσης. Με αυτό το σενάριο στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες του όγκου ενός κυλίνδρου και του κυβισμού ενός κινητήρα. Επίσης θέλουμε οι μαθητές να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τους μαθηματικούς τύπους υπολογισμού του όγκου ενός κυλίνδρου, έτσι ώστε να αποκτήσουν τη δεξιότητα να υπολογίζουν τον κυβισμό μιας μηχανής εσωτερικής καύσης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή - Προσανατολισμός.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ΜΕΚ
20 λεπτά
Φάση 2: Παρουσίαση του θεωρητικού μέρους της άσκησης.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ΜΕΚ
45 λεπτά
Φάση 3: Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ΜΕΚ
20 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων - Ανατροφοδότηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ΜΕΚ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να είναι ικανοί να υπολογίσουν τον κυβισμό μιας μηχανής εσωτερικής καύσης.
  2. Να είναι σε θέση να συνθέτουν γνώσεις που κατέχουν ήδη, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
κυβισμός
κινητήρας
κύλινδρος
ΜΕΚ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο ΜΕΚ.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)