Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Ονειρεύομαι γιατί μπορώ!

2 ώρες

Ευαισθητοποίηση μέσα από τον Κινηματογράφο

450λεπτά
Φύλλα Εργασίας
organogramma_tainion_0.doc

Η Β' φάση διαρκεί 10 διδακτικές ώρες.

 

   Με την ολοκλήρωση της Α' φάσης του project οι μαθητές είναι σε θέση να αντιληφθούν πως τα συναισθήματα καθοδηγούν τις πράξεις μέσα από σύντομες μελέτες περιπτώσεων, μέσω της μουσικής και της ακρόασης. Η επέκταση του βιωματικού εργαστηρίου σχετίζεται με την έβδομη τέχνη. Ο μαθητής παρακολουθεί και προσπαθεί να καταγράψει τα συναισθήματά του καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας σε συσχέτιση με τα συναισθήματα που μελετήθηκαν στην Α' Φάση. Υπάρχουν 4 προτεινόμενες ταινίες, οι οποίες μπορούν να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Προλογίζεται εν συντομία το περιεχόμενο της ταινίας.

2. Οι μαθητές παρακολουθούν την ταινία έχοντας ένα τετράδιο στο χέρι τους, στο οποίο καταγράφουν 5 συναισθήματα από την αρχή της ταινίας ως το τέλος. 

3. Στην επόμενη συνάντηση, οι μαθητές επανέρχονται στην τάξη και κάθονται πάλι σε σχήμα κύκλου. Γίνεται ανασκόπηση της ταινίας κι ακολουθεί συζήτηση με βάση τα συναισθήματα που καταγράφηκαν. Δίνονται 4 ερωτήσεις στους μαθητές, στις οποίες απαντούν προφορικά.


Συζήτηση 3ης Ταινίας


Συζήτηση 2ης Ταινίας


Συζήτηση 1ης Ταινίας


Συζήτηση 4ης Ταινίας


Δημιουργός Σεναρίου: Παναγιώτης Αθιανάς (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ονειρεύομαι γιατί μπορώ!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1080