Ονειρεύομαι γιατί μπορώ!

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Ονειρεύομαι γιατί μπορώ!

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

   Το "Ονειρεύομαι γιατί μπορώ!" είναι ένα διαθεματικό project διάρκειας ολόκληρου του διδακτικού έτους, που μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης της ΣΤ' τάξης του δημοτικού σχολείου. Αποτελείται από 4 φάσεις, διαφορετικά δομημένες μεταξύ τους. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, καλό θα ήταν να αφιερώνονται κάθε εβδομάδα 2 διδακτικές ώρες μαζί.

   Υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας με φορείς κι εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και βασίζεται αμιγώς στην ανθρώπινη διάδραση που υπάρχει τόσο μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών όσο και των μαθητών μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ευέλικτο κι εφαρμόσιμο σε προκλητικά περιβάλλοντα μάθησης (διαπολιτισμικές τάξεις, τάξεις που περιλαμβάνουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να αντιληφθούν οι μαθητές πως τα συναισθήματα λειτουργούν ως παράγοντες διαμόρφωσης των στόχων τους και πως η επίτευξη των στόχων, με τη σειρά της, λειτουργεί ως εφόδιο στην ευτυχία τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Βιωματικό εργαστήρι
450λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Ευαισθητοποίηση μέσα από τον Κινηματογράφο
450λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα προβολέα
Το δέντρο των ονείρων
450λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Κατασκευή εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ
270λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Χώροι του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Αρμονική συνεργασία και ανάπτυξη δημιουργικής εργασίας
Κοινωνικοποίηση μέσα στα πλαίσια της ομάδας
Καλλιέργεια ενσυναίσθησης κι ενίσχυση συναισθηματικής νοημοσύνης
Επιμόρφωση για τον τρόπο κατασκευής ενός ντοκιμαντέρ
Βιωματική προσέγγιση της Τέχνης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
συναισθήματα, ενσυναίσθηση, όνειρα, στόχοι, κατασκευές, βιωματικό εργαστήρι, τέχνη, Project, ομαδική διδασκαλία, μαθητοκεντρικό, ντοκιμαντέρ,
Υλικοτεχνική υποδομή
προτζέκτορας, CD player, πίνακας, μπάλα, χαρτόνι του μέτρου, μαρκαδόροι, χαρτόνια διαφόρων χρωμάτων, βιντεοκάμερα
Δημιουργός Σεναρίου: Παναγιώτης Αθιανάς (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ονειρεύομαι γιατί μπορώ!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.