Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)

Συνομιλώντας με τους Έλληνες Ποιητές

3 ώρες

Οι Έλληνες Ποιητές παρουσιάζουν τον εαυτό τους...

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
conversing_with_the_poets.docx

Οι Έλληνες Ποιητές παρουσιάζουν τον εαυτό τους σε εμάς: εποχή, ζωή, έργο, σκέψεις, συναισθήματα. 

(Οι ποιητές είναι: Καβάφης, Ελύτης, Καββαδίας, Σεφέρης, Λειβαδίτης, Εγγονόπουλος, Ρίτσος)

Στόχοι

Να εμπλακούν στη διαδικασία της κατανόησης της ζωής του κάθε ποιητή, της φυσιογνωμίας και των βαθύτερων πτυχών της ποίησής του.

Δραστηριότητα

Επιδιώκεται 7 ομάδες (των 3 μαθητών) να περιηγηθούν στα ψηφιακά αρχεία των ποιητών και σε διάφορες διαδικτυακές διευθύνσεις, και, μέσω των δραστηριοτήτων, στις οποίες θα εμπλέκονται ενεργά, διερευνητικά και ανακαλυπτικά, να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους. Όλα αυτά, σε ένα ενδιαφέρον, συμμετοχικό, συνεργατικό, βιωματικό περιβάλλον μάθησης.

Πόροι

Κάποια λογοτεχνικά και άλλου είδους websites:

http://www.snhell.gr

https://www.facebook.com/snhell?fref=ts

http://www.sarantakos.com/keimena.html

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/POETS/POETS.html

www.ekebi.gr

www.poiein.gr

www.kavafis.gr

http://douridasliterature.com/elytis.html 

http://www.engonopoulos.gr

http://users.uoa.gr/~nektar

http://www.youtube.com

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: http://www.greek-language.gr

Αξιολόγηση

α) Αξιολόγηση, η οποία αφορά στην επαφή με τους ποιητές:

- Ενίσχυσαν την ενσυναίσθησή τους;

- Πώς βίωσαν την ποίηση;

- Έγινε (η ποίηση) η αιτία να γνωρίσουν καλύτερα όχι μόνο τους ποιητές αλλά και τον εαυτό τους;

- Εξάσκησαν την ικανότητα στο να παράγουν ένα πολυτροπικό κείμενο;

------------------------------

β) Διαμορφωτική Αξιολόγηση: Σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών προς την κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων.

Σημειώσεις

Ένα ρίσκο: Να μην καταλήξει η δημιουργικότητά μας μια στείρα συλλογή ιστορικών και λογοτεχνικών πληροφοριών.


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνομιλώντας με τους Έλληνες Ποιητές» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1124