Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)

Δάσος και κλιματική αλλαγή

1 ώρα

Δραστηριότητες για το δάσος - κλιματική αλλαγή

120λεπτά
Φύλλα Εργασίας
drastiriotites_dasoys.docx drastiriotites_klimatikis_allagis.docx drastiriotites_dasos_klima.docx

Στην παρούσα φάση οι μαθητές μελετούν το υλικό, αποκωδικοποιούν και αξιολογούν τις πληροφορίες προκειμένου να εμπλακούν στη συνέχεια σε γνωστικύ τύπου δραστηριότητες, έτσι ώστε να επιτευχθούν σε πρώτο επίπεδο οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος. οι μαθητές ανακοινώνουν στην τάξη τα αποτελέσματα των εργασιών τους . Επίσης, δημιουργούν διαδικτυακό συνεργατικό πίνακα ανακοινώσεων (με την εφαρμογή Padletκαι παρουσιάζουν τις εργασίες τους.Προβλέπεται στο τέλος της φάσης αυτής διάλειμμα ανατροφοδότησης για  να συζητήσουν οι μαθητές στην ολομέλεια της τάξης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου εργασίας. 


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δάσος και κλιματική αλλαγή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1264