Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

" Η μυστική παπαρούνα": Προσεγγίζοντας το μεσοπολεμικό διήγημα μέσα από τον λογοτεχνικό κόσμο του Στρατή Μυριβήλη.

3 ώρες

Παρουσίαση πονημάτων - Αξιόλογηση.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_paroysiasis.doc erotimatologio.doc

Γ΄ Φάση (3η διδακτική ώρα – Επέκταση/Αξιολόγηση): Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα των εργασιών τους μέσω του βιντεοπροβολέα και προχωρούν σε σύντομη αποτίμηση του συνολικού τρόπου εργασίας (αυτοαξιολόγηση), εκθέτοντας τα επιχειρήματά τους (35 λεπτά). Θα δεχθούν περαιτέρω αξιολόγηση από τους συμμαθητές τους και θα ανταλλάξουν απόψεις σε επόμενη διδακτική ώρα.

Τέλος, ο διδάσκων δίνει στους μαθητές να συμπληρώσουν ανώνυμο κοινό φύλλο εργασίας ανά ομάδα και ανά μαθητή, με τη μορφή ερωτηματολογίου. Σκοπός εδώ είναι η αξιολόγηση της όλης γνωστικής,παιδαγωγικής και τεχνολογικής διαδικασίας και η αυτοαξιολόγηση των μαθητών με ερωτήματα σε απόλυτη συνέπεια με την αρχική στοχοθεσία του σεναρίου (10 λεπτά).

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΑΜΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «" Η μυστική παπαρούνα": Προσεγγίζοντας το μεσοπολεμικό διήγημα μέσα από τον λογοτεχνικό κόσμο του Στρατή Μυριβήλη.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1285