Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

" Η μυστική παπαρούνα": Προσεγγίζοντας το μεσοπολεμικό διήγημα μέσα από τον λογοτεχνικό κόσμο του Στρατή Μυριβήλη.

3 ώρες

Δραστηριότητες με βάση τα φύλλα εργασίας.

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias1k.doc fyllo_ergasias1.doc fyllo_ergasias2.doc fyllo_ergasias3.doc fyllo_ergasias4.doc fyllo_ergasias5.doc fyllo_ergasias6.doc

Β΄ Φάση (2η διδακτική ώρα – Κυρίως Φάση): Οι ομάδες των μαθητών με την καθοδήγηση του διδάσκοντος και δικής τους αυτενέργειας αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες – δραστηριότητες με βάση τα φύλλα εργασίας. Ανά ομάδες δημιουργούν συλλογικό έργο μέσα σε συνθήκες ανάδρασης, δηλαδή η σκέψη κάθε μαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπολοίπων μελών της ομάδας και τα παραγόμενα έργα αποτελούν αντικείμενα συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Αρχικά, δραστηριοποιούνται σε κοινό φύλλο εργασίας για όλες τις ομάδες για μια πρωτη ολιστική προσέγγιση του λογοτεχνικού αποσπάσματος για 25 λετπά περίπου και στη συνέχεια δραστηριοποιούνται σε εργασίες ανά ομάδα για 35 λεπτά περίπου με συγκεκριμένα θέματα - "αποστολές". 


Ιστοσελίδα Εθνικού Κέντρου Βιβλίου

Αφορά τις δραστηριότητες του 1ου φύλλου εργασίας της Α΄ ομάδας: Διερεύνηση στο Αρχείο Συγγραφέων 18ος -1935 - Στρατής Μυριβήλης.

Θεωρία για τη δομή βιογραφικού σημειώματος ως κειμενικό είδος.

Επιβοηθητική θεωρία για τους μαθητές για τη συγγραφή βιογραφικού σημειώματος από το σχολικό εγχειρίδιο Έκφραση Έκθεση Β΄ Λυκείου "Βιογραφικά Είδη", σ.σ.78-79. Αφορά σχετική δραστηριότητα στο 1ο φύλλο εργασίας της Α΄ ομάδας (2η διδακτική ώρα).

Το σχετικό κείμενο βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στο φάκελο υλικού της Α΄Ομάδας και της Β΄Ομάδας στην επιφάνεια εργασίας των η/υ.

Εικόνες από τη μηχανή αναζήτησης της Google για τον Στρατή Μυριβήλη.

Οι μαθητές θα αναζητήσουν τη σχετική πηγή μόνοι τους στο διαδίκτυο.

Αφορά δραστηριότητα στο 1ο Φύλλο Εργασίας της Α΄Ομάδας και της Β΄Ομάδας.

Ιστοσελίδα άρθρου της εφημερίδας Έθνος

Οι μαθητές θα αναζητήσουν βιογραφικά στοιχεία για το συγγραφέα Στρ. Μυριβήλη.

Αφορά δραστηριότητα στο 1ο Φύλλο Εργασίας της Β΄ Ομάδας.

Θεωρία σχολικού εγχειριδίου για την πεζογραφία του μεσοπολέμου.

Αφορά τις δραστηριότητες του 1ου φύλλου εργασίας της Γ΄ Ομάδας και της Δ΄ Ομάδας: Άντληση πληροφοριών για τη Σχολή, τα Θέματα, τα Χαρακτηριστικά, οι Άλλοι Πεζογράφοι.

Ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα

Οι μαθητές έχουν ως εργαλείο αναφοράς το Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής Τριανταφυλλίδη.

WW1- Hell in the Trenches!

Βίντεο σχετικό με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,το οποίο παρακολουθούν οι μαθητές της Ε΄ Ομάδας.

Ιστοσελίδα με πίνακες ζωγραφικής με θεματική τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Θα επιβοηθήσουν τους μαθητές στη δημιουργία της παρουσίασης των θεματικών κέντρων του λογοτεχνικού αποσπάσματος με λογισμικό παρουσίασης.

Ιστοσελίδα με αντιπολεμικές αφίσες της εποχής του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Θα επιβοηθήσουν τους μαθητές στη δημιουργία 4 αντιπολεμικών αφισών δικής τους έμπνευσης.

Ιστοσελίδα σχετική με τη σημασία και το συμβολισμό των χρωμάτων.

Θα επιβοηθήσει τους μαθητές στη δραστηρι΄΄οτητα του κοινού φύλλου εργασίας για όλες τις ομάδες.

Ιστοσελίδα σχετική με τη σημασία και το συμβολισμό των χρωμάτων.

Θα επιβοηθήσει τους μαθητές στη δραστηρι΄΄οτητα του κοινού φύλλου εργασίας για όλες τις ομάδες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΑΜΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «" Η μυστική παπαρούνα": Προσεγγίζοντας το μεσοπολεμικό διήγημα μέσα από τον λογοτεχνικό κόσμο του Στρατή Μυριβήλη.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1284