Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο!!!

3 ώρες

Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Μασκότ

90λεπτά

Στη δεύτερη φάση ζητήθηκε από τους μαθητές να φτιάξουν ομάδες και όλα όσα είχαν μάθει ως εκείνη την στιγμή να τα εκφράσουν με ζωγραφιές, κατασκευές, ποιήματα, τραγούδια και κάθε είδους καλλιτεχνική δημιουργία. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών των Εικαστικών δημιούργησαν την μασκότ του προγράμματος, τον «Φιλαθλίξ», ο οποίος πήρε μορφή από τις ιδέες των μαθητών


Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο - Εικαστικές Δημιουργίες

Σύντομο βίντεο με εικαστικές δημιουργίες των μαθητών

Μασκότ

Δημιουργία μασκότ από τους μαθητές

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο - Εικαστικές Δημιουργίες


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΙΚΕΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο!!!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1329