Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο!!!

3 ώρες

Δημιουργία βιντεοκλίπ κατά της βίας.

45λεπτά

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές φωτογραφήθηκαν για την δημιουργία βιντεοκλίπ κατά της βίας. 


Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο "Βίντεο κλιπ κατά της βίας"

Βίντεο από τους μαθητές κατά της βίας

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΙΚΕΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο!!!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1332