Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο!!!

3 ώρες

Συνέντευξη - Αθλοπαιδιές

180λεπτά

Στην τρίτη φάση οι μαθητές ανέλαβαν το ρόλο του δημοσιογράφου και με καλεσμένους έναν αθλητή του μπάσκετ (τοπικής ομάδας), μία αθλητικογράφο (τοπικού τύπου) και έναν αστυνομικό είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τόσο τις αξίες του αθλητισμού, όσο και την παθογένεια της βίας στα γήπεδα μέσα από τις τρεις διαφορετικές οπτικές τους γωνίες. Οι μαθητές, πριν την συνέντευξη και σε ομάδες που οι ίδιοι δημιούργησαν, είχαν καταγράψει τις απορίες τους σε ερωτήσεις. Οι τρεις καλεσμένοι, που ο καθένας αντιπροσώπευε μια σημαντική πτυχή του Αθλητισμού, απαντώντας στις ερωτήσεις των μαθητών, που ενδεικτικά  αφορούσαν τη φύση ή τις δυσκολίες του επαγγέλματος τους και την άποψή τους για αθλητικά ζητήματα, μοιράστηκαν εμπειρίες, προσωπικά βιώματα, συναισθήματα και έδωσαν το δικό τους στίγμα για την πραγματική αξία αλλά και την αγάπη του ανθρώπου για τον αθλητισμό.

Στην ίδια φάση πραγματοποιήθηκε η δεύτερη δράση που αυτή τη φορά είχε χαρακτήρα αθλητικό. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια, να κάνουν αθλοπαιδιές σε μεικτές ομάδες που δημιουργήθηκαν και να βιώσουν την χαρά του παιχνιδιού που σε καμία στιγμή δεν είχε διαγωνιστικό χαρακτήρα. 


Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο - Συνέντευξη

Βίντεο από συνέντευξη που πήραν οι μαθητές σε αθλητή, αθλητικογράφο, αστυνομικό

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο - Αθλοπαιδιές

Βίντεο με τις αθλοπαιδιές των μαθητών

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο - Συνέντευξη


Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο - Αθλοπαιδιές


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΙΚΕΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο!!!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1330