Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)

2 ώρες

Σκοπός του Συμπλέκτη

20λεπτά

 Ο μαθητής θα αναγνωρίζει τα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, θα προσδιορίζει τη θέση του συμπλέκτη και θα αναφέρει το σκοπό  του.


Συμπλέκτης & Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Κάντε αριστερό κλικ στο διαδραστικό σημείο και διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται.

Ο συμπλέκτης - Γενικά

Απαντήστε τις ερωτήσεις. Γυρίστε τις κάρτες για επιβεβαίωση των απαντήσεων.

Αποστολή του συμπλέκτη


Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις: Πατώντας αριστερό κλικ, σύρετε τη λέξη στο σωστό κενό.

Ο μηχανικός Συμπλέκτης


ΠΗΓΗ: σχολικό βιβλίο ¨ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι¨

Ο Μηχανικός Συμπλέκτης


ΠΗΓΗ: σχολικό βιβλίο ¨ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι"

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1333