Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)

2 ώρες

Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση

20λεπτά

Επανάληψη - αξιολόγηση με διαδραστκό παιχνίδι και διαδραστική παρουσίαση.

 


Βρείτε τις όμοιες κάρτες

Με το πρώτο κλικ ξεκινά να μετράει ο χρόνος. Διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται όταν βρίσκετε τα ζευγάρια των καρτών.

Ερωτήσεις αξιολόγησης σε διαδραστική παρουσίαση

Συμπληρώστε τα κενά ή επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις

Εξαρτήματα και Λειτουργία συμπλέκτη

Παρακολουθείστε το πρωτότυπο βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=DLHeBV6lyNQ

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1336