Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

 Το σύστημα μετάδοσης  του αυτοκινήτου μεταφέρει την κίνηση του κινητήρα στους κινητήριους τροχούς. Στο  σύστημα αυτό ανήκει ο συμπλέκτης , ο οποίος "συνδέει" τον κινητήρα με το κιβώτιο ταχυτήτων. 'Ενα από τα είδη των συμπλεκτών είναι ο  συμπλέκτης με διάφραγμα ("χτένι") .


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η θεματική αυτή ενότητα διδάσκεται στην ειδικότητα  Τεχνικών Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑΛ, στο μάθημα "Συστήματα Αυτοκινήτου Ι", στην Β΄τάξη.  Με το συγκεκριμένο σενάριο γίνεται προσπάθεια να δοθούν στους μαθητές βασικές τεχνικές γνώσεις για την κατασκευαστική δομή αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του συμπλέκτη με διάφραγμα. Αρχικά  γίνεται αναφορά στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και το σκοπό  του μηχανικού συμπλέκτη. Για τη σωστή εμπέδωση της θεωρίας θα γίνει επίδειξη  των εξαρτημάτων του συμπλέκτη στο εργαστήριο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σκοπός του Συμπλέκτη
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο
Κατασκευαστική Δομή
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο
Περιγραφή Λειτουργίας
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο
Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές το σκοπό του συμπλέκτη στη μετάδοση κίνησης
Να αναγνωρίζουν τα μέρη - εξαρτήματα του συμπλέκτη με χτένι.
Να προσδιορίζουν τη θέση του κάθε εξαρτήματος
Να αναφέρουν κατασκευαστικά στοιχεία των εξαρτημάτων του
Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του .
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μετάδοση κίνησης. κιβώτιο ταχυτήτων, τριβή, δίσκος τριβής, διάφραγμα/χτένι, πλάκα πίεσης/πλατώ, σφόνδυλος/βολάν, ωστικός τριβέας,
Υλικοτεχνική υποδομή
βιντεοπροβολέας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκπαιδευτική πινακίδα συστήματος συμπλέκτη , εξαρτήματα από το εργαστήριο αυτοκινήτου

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.