Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)

2 ώρες

Κατασκευαστική Δομή

25λεπτά

Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, ο μαθητής θα πρέπει να αναγνωρίζει  τα εξαρτήματα του συμπλέκτη και το σκοπό τους, καθώς  και τη θέση του καθενός στη διάταξη.

 


Τα εξαρτήματα

Κάντε αριστερό κλικ στο διαδραστικό σημείο και διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται.

Δομή συμπλέκτη με χτένι

Μελετήστε τις θεωρητικές πληροφορίες

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Συμπληρώστε τις απαντήσεις με πεζά γράμματα

Κατασκευαστικά Στοιχεία Εξαρτημάτων Συμπλέκτη

Μελετήστε τις πληροφορίες μέσω της διαδραστικής παρουσίασης.

ΠΗΓΗ: Σχολικό βιβλίο "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι"

Συγκρότημα συμπλέκτη σε τομή

Στην παρακάτω εικόνα να αντιστοιχίσετε τα εξαρτήματα του συμπλέκτη. Πατώντας αριστερό κλικ, σύρετε το εξάρτημα στη σωστή θέση-περιοχή.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό/Λάθος


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1334