Ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της τραγωδίας: Δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την "Ελένη" του Ευριπίδη

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)

Ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της τραγωδίας: Δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την "Ελένη" του Ευριπίδη

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Βασικοί στόχοι του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου ήταν η πρόσληψη της 1ης σκηνής του προλόγου της τραγωδίας Ελένης του Ευριπίδη ως παράστασης, η δημιουργική διασκευή αυτής της σκηνής και η οπτικοποίηση των διασκευών από τους μαθητές. Η μεταφορά των διασκευών σε ψηφιακή μορφή (ως ψηφιακών κόμικς) δημιουργήθηκε μέσω του εκπαιδευτικού ανοικτού προγράμματος toondoο. Για τον ιστότοπο του προγράμματος όπου παρουσιάζονται τα κόμικς επιλέχθηκε ο ηλεκτρονικός κόμβος του επίσημου πανελλήνιου σχολικού δικτύου (sch.gr). Μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών έγιναν κατανοητές βασικές έννοιες του προλόγου και η τραγωδία προσεγγίστηκε ως έργο ζωντανό που συνομιλεί με την εποχή και τις εμπειρίες των μαθητών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ένα βασικό εκπαιδευτικό πρόβλημα της διδασκαλίας της τραγωδίας στο Γυμνάσιο είναι η ανάδειξη της ουσίας του αρχαίου πολιτισμού και ιδίως διαχρονικών ιδεών και αξιών του μέσω της κριτικής πρόσληψης του δραματικού έργου από τους μαθητές, σύμφωνα και με το Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την Αρχαία Γραμματεία (ΕΠΠΣ και ΔΕΠΠΣ). Μέσω της διδακτικής πρότασης που ακολουθεί (δημιουργία ψηφιακών κόμικς) μπορούν να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες του έργου του Ευριπίδη και η τραγωδία "Ελένη" να προσεγγιστεί ως έργο ζωντανό που συνομιλεί με την εποχή και τις εμπειρίες των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές αυτενεργώντας μπορούν να βιώσουν την τραγωδία ως μέρος της δικής τους τοπικής παράδοσης. Λόγω του χρονικού περιορισμού του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου σε τρεις διδακτικές ώρες η πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στη δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την πρώτη σκηνή του προλόγου της τραγωδίας.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σύνδεση κειμένου- ενδιαφερόντων μαθητών, Ομάδες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Ολοκλήρωση διασκευών, σκηνοθεσίας, ανατροφοδότηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο
Ολοκλήρωση ψηφιακών κόμικς, συζήτηση και ανάρτηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών της 1ης σκηνής προλόγου (π.χ. αντίθεση «είναι»- «φαίνεσθαι»)
Εξέταση καινοτομιών Ευριπίδη-σύνδεση παρελθόντος με παρόν (διαχρονικές αξίες: πόλεμος, στάση θεών)
Βιωματική- ομαδοσυνεργατική μάθηση: δημιουργική πρόσληψη 1ης σκηνής (διασκευές, κόμικς, μουσική)
Πρόσληψη τραγωδίας ως θεατρικής παράστασης, καλλιέργεια κριτικού, οπτικού, ψηφιακού εγγραμματισμού.
Διάχυση του αποτελέσματος μέσω διαδικτύου με τη δημιουργία ιστοτόπου- σύνδεση με ιστολόγιο σχολείου.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Δημιουργική γραφή, Ψηφιακά κόμικς, Δραματική ποίηση (τραγωδία),
Υλικοτεχνική υποδομή
Προβολή μέσω υπολογιστή, Αξιοποίηση υπολογιστών εργαστηρίου

Δημιουργός Σεναρίου: Βασιλική Καμπουρέλλη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της τραγωδίας: Δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την "Ελένη" του Ευριπίδη» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.