Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)

Ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της τραγωδίας: Δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την "Ελένη" του Ευριπίδη

3 ώρες

Ολοκλήρωση ψηφιακών κόμικς, συζήτηση και ανάρτηση

45λεπτά

Στη συνέχεια, δόθηκε βάρος στην επεξεργασία των δεδομένων, δηλαδή στην οπτικοποίηση των διασκευών σε ψηφιακά κόμικς καθώς και στη δημιουργία της μουσικής επένδυσης για τα κόμικς. Πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι οι ίδιοι οι μαθητές πρότειναν να συνδυάσουν τα κόμικς με Κρητική παραδοσιακή μουσική. Έτσι, όπως σημειώθηκε και στη 2η φάση, οι μαθητές αυτενεργώντας βίωσαν την τραγωδία ως μέρος της δικής τους τοπικής παράδοσης.

Σημαντικό μέρος αυτής της φάσης είχε πραγματοποιηθεί μετά από το σχολείο (όπως συμβαίνει σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων) ή στο σπίτι από τους μαθητές, με αποτέλεσμα κατά την τρίτη διδακτική ώρα μέσω προβολής από Η/Υ να συζητηθούν ομαδικά τα έργα και να πάρουν τα ψηφιακά κόμικς την τελική τους μορφή. Πραγματοποιήθηκαν έτσι η αξιολόγηση και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων αυτής της προσέγγισης. Σημαντικό ήταν ότι διευρύνθηκε η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών με ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών της 1ης σκηνής του προλόγου (όπως είναι η αντίθεση του «είναι» και του «φαίνεσθαι» και η σύνδεσή της με την έννοια του πολέμου) μέσω της διαθεματικής προσέγγισης (αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για τη δημιουργία των ψηφιακών κόμικς). Αν και αρχικά είχε αποφασιστεί η παρουσίαση των κόμικς μέσω του ψηφιακού βιβλίου του toondoo, τελικά επιλέξαμε οι διασκευές να παρουσιαστούν σε βίντεο. Έτσι, θα μπορούσαν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να ακούσουν και τη μουσική που επέλεξαν για τα κόμικς και έπαιξαν οι μαθητές της ομάδας των μουσικών. Στο τέλος, οι δημιουργίες των μαθητών αναρτήθηκαν στον ιστότοπο με μία πολύ σύντομη εισαγωγή πριν από κάθε βίντεο, για να είναι κατανοητά τα κόμικς ακόμα και από όσους δε γνώριζαν το έργο. Στη συνέχεια, έγινε και η σύνδεση με το ιστολόγιο του σχολείου.  

Το ανοικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα toondoo που χρησιμοποιείται ευρέως από εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο, αποτέλεσε μία καλή επιλογή για τη δημιουργία των ψηφιακών κόμικς, αφού, όπως σχολίασαν οι μαθητές, ήταν απλό και πολύ ευχάριστο για αυτούς. Επειδή η διδακτική αξιοποίηση του toondoo αποδείχθηκε ωφέλιμη, θα μπορούσε να επεκταθεί με επιτυχία και σε άλλα φιλολογικά μαθήματα.

Ακολουθούν δείγματα από τα ψηφιακά κόμικς: https://youtu.be/7LVLkTpYC9w και https://youtu.be/2xLcbOuKgHg


Πρόλογος (Μονόλογος Ελένης) Ψηφιακά κόμικς

Δείγματα από τα ψηφιακά κόμικς των μαθητών για την 1η σκηνή του προλόγου της ''Ελένης'' του Ευριπίδη

Δημιουργός Σεναρίου: Βασιλική Καμπουρέλλη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της τραγωδίας: Δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την "Ελένη" του Ευριπίδη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1365