Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)

Ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της τραγωδίας: Δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την "Ελένη" του Ευριπίδη

3 ώρες

Σύνδεση κειμένου- ενδιαφερόντων μαθητών, Ομάδες

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fullo_endiaferonton.doc

Αρχικά έγιναν η σύνδεση της διδαγμένης 1ης σκηνής του προλόγου με θέματα που ενδιέφεραν τους μαθητές και συζήτηση για σχεδιασμένα κόμικς π.χ. άλλων κλασικών έργων. Μέσω ιδεοθύελλας (brain-storming) έγινε συζήτηση για το περιεχόμενο των διασκευών και τις έννοιες της 1ης σκηνής του προλόγου που οι μαθητές ήθελαν να τονίσουν μέσω των δημιουργιών τους. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις καινοτομίες του Ευριπίδη και τη σύνδεση του προλόγου με τα εξωκειμενικά του συμφραζόμενα (εποχή παράστασης του έργου) με σκοπό την έμφαση στις διαχρονικές αξίες του, π.χ. μέσω της κεντρικής έννοιας του πολέμου και της στάσης των θεών (βλ. και Ευριπίδη Ελένη, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 3ος, 4ος και 5ος διδακτικός στόχος, σελ. 16-19). Προχωρήσαμε με τη διερεύνηση των ενδιαφερόντων των μαθητών με σχετικά ερωτηματολόγια, το μοίρασμα των δραστηριοτήτων και τη συγκρότηση ομάδων εργασίας με συγκεκριμένους τομείς ευθύνης, καθώς και συζήτηση και εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων σε δυσκολίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή των μαθητών σε συγκεκριμένες ομάδες. Έτσι, ορισμένοι μαθητές άλλαξαν ομάδα δραστηριότητας ανάλογα με τις νέες ανάγκες ή επιθυμίες τους.

Προτεινόμενες ομάδες: των διασκευαστών, των σκηνοθετών και αυτών που κάνουν την ψηφιακή επεξεργασία. Μετά από πρόταση των μαθητών δημιουργήθηκε και μία ομάδα μουσικών, οι οποίοι θα έπαιζαν ζωντανή μουσική που θα συνόδευε τα κόμικς, κάτι που έγινε αποδεκτό από όλους.

Επίσης, είχε ήδη δημιουργηθεί από την καθηγήτρια ιστότοπος για τα έργα των μαθητών στο sch.gr, ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για την ανάρτηση των δημοσιεύσεων και των βίντεο. Αντίστοιχη ανάρτηση μπορεί να γίνει και στο ιστολόγιο του σχολείου.


Δημιουργός Σεναρίου: Βασιλική Καμπουρέλλη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της τραγωδίας: Δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την "Ελένη" του Ευριπίδη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1363