Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

3 ώρες

Τελική αξιολόγηση

30λεπτά

Σε αυτήν την φάση αξιολογήσαμε όχι μόνο το παραγόμενο αποτέλεσμα ως προς τον αρχικό στόχο, αλλά και τις στάσεις / δεξιότητες / συμπεριφορές / γνώσεις που αποκτήθηκαν και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κυρίως όσον αφορά το σκέλος του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλαμε ως ομάδα οι μαθητές μου κι εγώ σίγουρα δεν βγήκαμε ξεκούραστοι ή ανεπηρέαστοι, κυρίως τα παιδιά που ήρθαν σε επαφή με ευρωπαϊκούς πολιτισμούς από διαφορετική εντελώς γωνία θεώρησης από ότι έως σήμερα. Παρόλο που ο χρόνος ήταν περιορισμένος και κάποια άτομα αγχώθηκαν για την έγκαιρη προετοιμασία, έρευνα στο διαδίκτυο και κατασκευή των παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων τους, όλοι μας διασκεδάσαμε πραγματικά τόσο τις ώρες σχεδιασμού, διαδικτυακής έρευνας όσο και παρουσίασης. Οι μαθητές ήταν περήφανοι για τα κατορθώματά τους κι εγώ ικανοποιήθηκα που κατάφερα να τους μυήσω με τόσο παιγνιώδη και μη ρητό τρόπο στην εικόνα της Ε.Ε. Ευελπιστώ να είναι μια δραστηριότητα που οι μαθητές μου και όσοι έπαιξαν μαζί μας τα παιχνίδια μας θα θυμούνται για καιρό και θα διηγούνται σε φίλους και συμμαθητές τους.


Δημιουργός Σεναρίου: ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1403