Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Προσχολική)

Επίσκεψη στην Αχειροποίητο

3 ώρες

επίσκεψη στην Αχειροποίητη

40λεπτά

Ο στόχος της 2η δράσης είναι η καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης των παιδιών, της ικανότητας τους να συγκρίνουν και η όξυνση της παρατηρητικότητάς τους.

Δραστηριότητα:

Στον εξωτερικό χώρο του μνημείου

  • Πριν μπούμε στον εσωτερικό χώρο του μνημείου, παρατηρούμε το κτίριο εξωτερικά και παροτρύνουμε τα παιδιά να περιγράψουν αυτά που βλέπουν. Συζητάμε για την τοιχοποϊια του ναού. Ζητάμε από τα παιδιά να μαντέψουν από τι υλικό είναι φτιαγμένο το κτίριο, τι χρώμα είναι, να το συσχετίσουν με τα σύγχρονα κτίρια.

  • Βγάζουμε φωτογραφίες το μνημείο, ώστε να εμπλουτίσουμε το υλικό της τάξης, αλλά και για να προβληματιστούμε πάνω σε αυτές, κατά την επιστροφή μας στην τάξη

  • Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και ζωγραφίζουν το μνημείο εξωτερικά, από τις διάφορες πλευρές του.

Στο εσωτερικό του μνημείου

  • Στο εσωτερικό του ναού, παρατηρούμε τις εικόνες, τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά του. Συζητάμε για ποιους λόγους διακοσμούσαν τις εκκλησίες οι άνθρωποι τις εκκλησίες, αλλά και το τι συμβολίζει μια τέτοια κίνηση.

  • Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και δίνουμε σε κάθε ομάδα μια ψηφίδα διαφορετικού χρώματος. Λέμε ότι όλοι μαζί αποτελούν μια ομάδα αρχαιολόγων, οι οποίοι πρέπει να ανακαλύψουν, με τη βοήθεια της ψηφίδας που έχουν στα χέρια τους, το εύρημα του μνημείου, το οποίο θα μελετήσουν.

Όταν τα παιδιά εντοπίσουν τα ψηφιδωτά, τα περιγράφουνε και συζητάμε τη συμβολική τους σημασία. Μαντεύουμε από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα ψηφιδωτά και επιχειρούμε να τα συνδέσουμε με ανάλογες δραστηριότητες που –ενδεχομένως- να έχουμε κάνει στην τάξη.

  • Με κεντρικό άξονα το ψηφιακό δάπεδο, μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά διάφορα παιχνίδια, σχετικά με την χρονική αλληλοδιαδοχή.

  • Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και η κάθε ομάδα ζωγραφίζει το αγαπημένο της ψηφιδωτό. Με τις ομαδικές εργασίες των παιδιών στολίζουμε την τάξη μας.

 


Δημιουργός Σεναρίου: KATEΡΙΝΑ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Επίσκεψη στην Αχειροποίητο» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1405