Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος: σαν ταινία του σινεμά…

3 ώρες

Παρουσίαση εργασιών - αξιολόγηση της διαδικασίας

45λεπτά

 Παρουσιάζονται οι εργασίες στην ολομέλεια της τάξης και αξιολογείται η εκπαιδευτική διαδικασία , εκτιμάται η προστιθέμενη αξία στην κατάκτηση της γνώσης και συνοψίζονται τα συμπεράσματα. Ο εκπαιδευτικός πέρα από την αυτονόητη παιδαγωγική και συντονιστική ευθύνη της δραστηριότητας, θα πρέπει να έχει το ρόλο ενός «εν δυνάμει» αποδέκτη του οπτικοακουστικού έργου, ενός μη ειδικού που θα κληθεί να παρακολουθήσει κριτικά το προϊόν που διαμορφώνουν τα παιδιά με τις αποφάσεις τους. Γι αυτό σε κάθε στιγμή θέτει, στη διάθεση της ομάδας των μαθητών, τα ερωτήματά του ως μελλοντικός θεατής.  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει ερωτήματα που αφορούν στην εντύπωση και στις σκέψεις που προκλήθηκαν στους μαθητές από τη συγκεκριμένη ταινία. Ο διδάσκων αξιολογεί τη συμβολή κάθε μέλους, με κριτήρια, όπως δημιουργική συμμετοχή, κατάθεση προσωπικού κόπου και προσπαθειών, διατύπωση πειστικών επιχειρημάτων, διαλλακτικότητα στις συζητήσεις ώστε η ομάδα να οδηγείται σε συνθετικές λύσεις κ.λπ.Οι  αναγνωστικές, συγγραφικές,  επικοινωνιακές, συνεργατικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του σεναρίου συνιστούν κριτήρια αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. 


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος: σαν ταινία του σινεμά…» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1423