Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η αντίστροφη συνάρτηση

2 ώρες

Ανακεφαλαίωση-Αξιολόγηση

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
axiologisi.docx

Στη φάση αυτή οι μαθητές ελέγχουν τον βαθμό κατανόησης της έννοιας της αντίστροφης συνάρτησης με ένα σύντομο τεστ κλειστού τύπου. Το τεστ είναι φτιαγμένο αξιοποιώντας διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας "Αίσωπος". Εναλακτικά (σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιον υπολογιστή)  απαντούν στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Αξιολογείται η επίδοση στο τεστ, καθώς και ο βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στις φάσεις 3 και 4, για να γίνει συνολική αποτίμηση. Σε επόμενο μάθημα που θα γίνει στην τάξη, θα γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις για εμπέδωση και περαιτέρω εμβάθυνση της ύλης. Ακόμη η αξιολόγηση θα συμβάλλει στη βελτίωση του παρόντος σεναρίου.


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω προτάσεις:

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αντίστροφη συνάρτηση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1488