Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

«Έχω τ’ όνειρό μου, το ποδήλατό μου»

3 ώρες

2η Ομάδα: Ποδήλατο και υγεία

135λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2_17_0_5.docx

Θεματική, μεθοδολογία - διερεύνηση υλικού

Η δεύτερη ομάδα (4-5 μαθητών) αναλαμβάνει να διερευνήσει τις ευεργετικές επιδράσεις του ποδηλάτου στην υγεία του ατόμου. Οι μαθητές αναμένεται να καλύψουν το θέμα τους, επιμερίζοντάς το σε δύο κύριους τομείς: Ο πρώτος θα αφορά τη συμβολή της ποδηλασίας στη σωματική άσκηση και υγεία και ο δεύτερος θα αναφέρεται στη βελτίωση της πνευματικής-ψυχικής υγείας του ποδηλάτη.

Η ομάδα μπορεί να συγκεντρώσει το υλικό της με έρευνα, κυρίως, στο διαδίκτυο. Επίσης, η συμπλήρωση του υλικού θα μπορούσε να γίνει και μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις με μέλη της ποδηλατικής λέσχης της πόλης. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία αυτή στο πλαίσιο επίσημης προγραμματισμένης διδακτικής επίσκεψης όλου του τμήματος στην εν λόγω λέσχη.

Σκοπός της δεύτερης ομάδας είναι να γνωρίσουν τα μέλη της (και να μπορούν να το μεταδώσουν και στα μέλη των άλλων ομάδων) ότι, τηρώντας κάποιες βασικές προϋποθέσεις, τα οφέλη της ποδηλασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τη σωματική όσο και την πνευματική-ψυχική υγεία του σύγχρονου ανθρώπου. Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία μόνοι τους θα θέσουν από την αρχή της έρευνας και τα οποία θα μπορούν να αναπροσαρμόζουν καθώς αυτή θα εξελίσσεται. Η βοήθεια του καθηγητή αναμένεται να είναι διακριτική, φθίνουσα και με τη μορφή νοητικών γρίφων, τους οποίους οι μαθητές θα προσπαθούν, αυτενεργώντας, να απαντήσουν.

Ενδεικτικά ερευνητικά ερωτήματα της δεύτερης ομάδας θα μπορούσαν να είναι:

1. Ποια είναι τα οφέλη της ποδηλασίας για τη σωματική υγεία του ποδηλάτη;

2. Ποια οφέλη παρέχει η άσκηση με το ποδήλατο στην πνευματική-ψυχική υγεία του ατόμου;

3. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρεί ο ποδηλάτης, για να προκύψουν τα παραπάνω οφέλη; (Σύνδεση θεματικής δεύτερης ομάδας με αυτήν της πρώτης ομάδας).

Με την ολοκλήρωση του παρόντος σεναρίου οι μαθητές της ομάδας αναμένεται να έχουν αναγνωρίσει ότι η αερόβια άσκηση με το ποδήλατο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για το σύνολο της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης, πρέπει να μπορούν να παρουσιάσουν σε ολόκληρο το σχολείο στο τέλος του τετραμήνου με εύληπτο τρόπο, που οι ίδιοι θα επιλέξουν, την ουσία των κυριότερων ευρημάτων τους (προτείνεται η παρουσίαση με το λογισμικό PowerPoint).

  


Ποδηλασία και σωματική υγεία


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1


Η ερώτηση της κάθε κάρτας να μην υπερβαίνει τις οκτώ λέξεις και η απάντηση τις τριάντα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2


Κ. Μακεδόνας "Το ποδήλατο"


Ευτυχία και ποδήλατο


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3


Προϋποθέσεις ωφελειών της ποδηλασίας


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΑΡΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Έχω τ’ όνειρό μου, το ποδήλατό μου»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1580