«Έχω τ’ όνειρό μου, το ποδήλατό μου»

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

«Έχω τ’ όνειρό μου, το ποδήλατό μου»

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει τον πολυσχιδή ρόλο του ποδηλάτου στη ζωή των νέων και, γενικά, των κατοίκων μιας σύγχρονης ελληνικής πόλης. Λαμβάνοντας υπόψη την προϋπάρχουσα κουλτούρα των μαθητών και το αστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται πολλοί από αυτούς, η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση από τους μαθητές των πολλών ωφελειών του ποδηλάτου, εστιάζοντας κυρίως στη συνειδητή χρήση του κατά τη διάρκεια της εφηβικής και ενήλικης ζωής.

Στόχοι της εργασίας είναι να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι το ποδήλατο δεν αποτελεί μόνο μια ευχάριστη ανάμνηση των παιδικών χρόνων, αλλά και ένα οικολογικό μέσο μετακίνησης με πληθώρα ωφελειών για το περιβάλλον και τη σωματική και ψυχική υγεία του σύγχρονου ανθρώπου. Απόρροια των στόχων αυτών είναι η διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων:

1. Το ποδήλατο αποτελεί για τον σύγχρονο άνθρωπο διασκέδαση, μέσο μετακίνησης ή μέσο εκγύμνασης;

2. Γνωρίζουν οι νέοι αυτής της ηλικίας πώς θα κυκλοφορούν με το ποδήλατό τους με ασφάλεια και με τα μέγιστα δυνατά οφέλη γι' αυτούς και το κοινωνικό σύνολο;

3. Υπάρχουν οι κατάλληλες ποδηλατικές υποδομές στις πόλεις της Ελλάδας και τι μπορεί να μας διδάξει η ευρωπαϊκή εμπειρία;

4. Ποιες ατομικές και συλλογικές δράσεις μπορούν να προτείνουν, ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση του ποδηλάτου και τα ευεργετικά αποτελέσματά του;

Όλα τα παραπάνω θα διεξαχθούν στο διδακτικό πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης, της διαφοροποιημένης μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής  προσέγγισης(1).

Το παρόν σενάριο λαμβάνει χώρα μετά την ιδεοθύελλα (brainstorming), τον χωρισμό σε ομάδες και την επιλογή υποθέματος από κάθε ομάδα.

Με το πέρας της ερευνητικής εργασίας αναμένεται οι μαθητές ως μικροί «επιστήμονες» και «ερευνητές»(2) να ανακαλύψουν την αξία του ποδηλάτου για την υγεία τους και το περιβάλλον. Ακόμα, αναμένεται - κάποιοι έστω από τους μαθητές - να επαν/εντάξουν το ποδήλατο στην καθημερινή τους ζωή και να γίνουν οι ίδιοι με το παράδειγμά τους και τη δράση τους κήρυκες, στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, των ωφελειών που απορρέουν από τη χρήση του ποδηλάτου. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει τόσο με δραματοποίηση όσο και με το λογισμικό παρουσίασης PowerPoint και θα περιλαμβάνει τα κύρια σημεία της ερευνητικής έκθεσης (θέμα, προβληματική, διαδικασία, αποτελέσματα, προτάσεις). Όσον αφορά το τέχνημα, οι μαθητές θα επιλέξουν αν θα κάνουν κάποια κατασκευή ή αφίσα (προτείνεται η "αναπαλαίωση" κάποιου εγκαταλελειμμένου ποδηλάτου).

1. Ματσαγγούρας, Η. (2011). Η Καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο Νέο Λύκειο. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.
2. Όπ. π., σ. 15


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου - και λόγω οικονομικής κρίσης –, οι κινήσεις πολιτών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και η συνεχώς αυξανόμενη δημοσιοποίηση ερευνών για τη σωρεία ωφελειών από τη χρήση του ποδηλάτου αποτέλεσαν βασικά σημεία προβληματισμού και αφόρμησης για το παρόν θέμα. Λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο ζωής πολλών έφηβων μαθητών - καθιστική ζωή, κακές διατροφικές συνήθειες, παιχνίδι και επικοινωνία κυρίως μέσω σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών – ο εισηγητής διείδε στο θέμα του ποδηλάτου μια καλή ευκαιρία να ξανα/γνωρίσουν οι μαθητές κάτι που αγάπησαν πολύ στο παρελθόν και να το υιοθετήσουν ως τρόπο ζωής στο παρόν και το μέλλον.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ερευνητική Εργασία - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1η Ομάδα: Ιστορία και ασφαλής χρήση ποδηλάτου
135λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, ποδηλατικός σύλλογος της πόλης ( διδακτική επίσκεψη).
2η Ομάδα: Ποδήλατο και υγεία
135λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, ποδηλατικός σύλλογος της πόλης (διδακτική επίσκεψη).
3η Ομάδα: Ποδήλατο και περιβάλλον
135λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, ποδηλατικός σύλλογος της πόλης (διδακτική επίσκεψη).
4η Ομάδα: Δράσεις πόλεων και πολιτών
135λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, ποδηλατικός σύλλογος της πόλης (διδακτική επίσκεψη).
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου για τη σωματική και ψυχική υγεία τους.
Να κατανοήσουν την αξία οικολογικών συνηθειών, όπως της χρήσης ποδηλάτου.
Να προτείνουν παρεμβάσεις, ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση και τα ευεργετικά αποτελέσματά του.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ποδήλατο, υγεία, περιβάλλον, δράσεις.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εποπτικά μέσα διδασκαλίας (οπτικά, ακουστικά, οπτικοακουστικά), όπως εικόνες και ταινίες με "πρωταγωνιστή" το ποδήλατο.
Εξοπλισμός: Σταθεροί υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο (εργαστήριο πληροφορικής), βιντεοπροβολέας (προτζέκτορας) και έντυπο υλικό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΑΡΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Έχω τ’ όνειρό μου, το ποδήλατό μου»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.