Τεχνικές πηγές φωτός

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τεχνικές πηγές φωτός

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

  Η κάθε φωτοτεχνική μελέτη απαιτεί και διαφορετικό τύπο πηγών τεχνικού φωτός. Στο σενάριο μας οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με τις υπάρχουσες πηγές και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τις νέες τεχνολογίες πάνω στους λαμπτήρες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές, ως μελλοντικοί επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι, πρέπει να γνωρίζουν να συντηρούν και να εγκαθιστούν τεχνικές πηγές φωτός. Πρέπει όμως και να μπορούν να ανακαλύπτουν τα νέα τεχνολογικά επιτεύματα στον τεχνικό φωτισμό, τα οποία  θα συναντήσουν στον επαγγελματικό τους βίο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αναγνώριση λαμπτήρων
65λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας γενικών μαθημάτων με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα ή tablets/smartphons ή εργαστήριο Η/Υ.
Ανακάλυψη νέων πηγών φωτός.
70λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας γενικών μαθημάτων με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα ή tablets/smartphons ή εργαστήριο Η/Υ.
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίζουν την αρχή λειτουργία των λαμπτήρων πυράκτωσης και λαμπτήρων φθορισμού.
Να είναι ικανοί να επιλέγουν τον κατάλληλο λαμπτήρα για κάθε χρήση.
Να εξοικειωθούν με την έρευνα για την γνωριμία, κατανόηση, εμπέδωση των νέων μορφών φωτισμού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λαμπτήρας πυράκτωσης, φθορισμού, LED, OLED, οπτικών ινών.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Λαμπτήρας πυράκτωσης, λαμπτήρας φθορισμού, starter, στραγγαλιστικό πηνίο, Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, οθόνη προβολής ή διαδραστικός πίνακας ή tablets ή smartphones.

Δημιουργός Σεναρίου: Κωστούλα Παναγιωτοπούλου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τεχνικές πηγές φωτός» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.