Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τεχνικές πηγές φωτός

3 ώρες

Αναγνώριση λαμπτήρων

65λεπτά
Φύλλα Εργασίας
proyparhoyses_gnoseis.docx anatrofodotisi.docx

Μετά από ένα σύντομο  χαιρετισμό και αναφορά στο θέμα μας  (5΄), δίνεται ένα φύλλο εργασίας για την ανίχνευση της προϋπάρχουσας  γνώσης  (5΄).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται υλικό από λαμπτήρες πυράκτωσης  και λαμπτήρες φθορισμού (λαμπτήρες, φωτογραφίες, Power Point) με πληροφορίες κατασκευής και αναφορά σε  κριτήρια φωτοτεχνικά, οικονομοτεχνικά, τεχνικά και οικολογικά περιβαλλοντολογικά. Επίσης αναφέρονται και ερμηνεύονται τα ιδιαίτερα κριτήρια επιλογής και χρήση του κάθε λαμπτήρα (50΄).

Ακολουθεί ένα φύλλο εργασίας για ανατροφοδότηση (5΄).

 


Δημιουργός Σεναρίου: Κωστούλα Παναγιωτοπούλου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τεχνικές πηγές φωτός» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1611