Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

«Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου», ένα WebQuest για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας

3 ώρες

Στόχοι

30λεπτά

Μέσω της ένταξης των μαθητών στο πλαίσιο εργασίας με την υποστήριξη του Webquest επιδιώκουμε να επιτύχουμε τους ακόλουθους στόχους:

Γνωστικοί στόχοι :

 1. Να μάθουν την ιστορία της πόλης της Ολύνθου.
 2. Να γνωρίσουν τη ρυμοτομία της καθώς και την αρχιτεκτονική κατασκευή των σπιτιών.
 3. Να διαβάσουν για τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων.
 4. Να μάθουν για τις οικονομικές τους συναλλαγές.
 5. Να επισκεφτούν εικονικά  τα ερείπια της αρχαίας πόλης , αλλά και τη σύγχρονη Όλυνθο (πού είναι σήμερα χτισμένη) και να γνωρίσουν τις ασχολίες των κατοίκων της.

Στάσεις (συναισθηματικοί στόχοι)

 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τόπο τους και να αντιληφθούν τη σχέση που συνδέει τη γεωγραφική θέση ενός τόπου με τον πολιτισμό, τις ασχολίες  και τον τρόπο ζωής των κατοίκων του.
 2. Να αγαπήσουν τον τόπο τους και να αισθάνονται υπερήφανοι για την ιστορία του.
 3. Να εκτιμήσουν την αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και να φροντίσουν έμπρακτα για την προβολή και τη διαφύλαξή της.
 4. Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα είδη των ιστορικών πηγών και να διακρίνουν την προέλευσή τους.
 5. Να αγαπήσουν την ομαδική εργασία και να γίνουν υπεύθυνα άτομα απέναντι στον εαυτό τους και τις απαιτήσεις της ομάδας.
 6. Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών τους.
 7. Να αγαπήσουν τους συμμαθητές τους και το σχολείο που τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν τόσο ευχάριστες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Δεξιότητες (ψυχοκινητικοί στόχοι)

 1. Να γνωρίσουν καλά οι μαθητές  την τεχνολογία της Πληροφορικής και να ασκηθούν στα βασικά εργαλεία της (π.χ. Επεξεργαστή Κειμένου), ώστε να είναι σε θέση να διαβάζουν και να γράφουν κείμενα καθώς και να επικοινωνούν ως πομποί και δέκτες μέσω Η/Υ.
 2. Να ασκηθούν στην αναζήτηση και αξιολόγηση της πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου.
 3. Να αποκτήσουν ικανότητες επεξεργασίας, αφαίρεσης, ανάλυσης, σύνθεσης κι αξιολόγησης των δεδομένων τους.
 4. Να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν η σαφήνεια και η ακρίβεια στην περιγραφή και να εξασκηθούν στην παραγωγή περιγραφικών κειμένων.
 5. Να μάθουν να οργανώνουν μεθοδικά και υπεύθυνα τη δουλειά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου», ένα WebQuest για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1619