Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

«Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου», ένα WebQuest για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας

3 ώρες

Διαδικασία

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_geografon.docx fyllo_ergasias_istorikon.docx fyllo_ergasias_arhaiologon.docx fyllo_ergasias_arhitektonon.docx

Οι μαθητές θα χωριστούν σε 4 ανομοιογενείς οµάδες 4-5 παιδιών. Επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των μαθητών σε δομημένες και οργανωμένες δραστηριότητες. Η επιλογή αυτή  θεωρείται ιδανική, διότι συνδυάζει την αλληλεπίδραση µε την τεχνολογία των Η/Υ και περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες που ευνοούν τη διαδικασία της μάθησης.  Κάθε ομάδα θα πάρει μια εργασία.

Ομάδα Γεωγράφων (Φύλλο Εργασίας 1)

  • Αναζητήστε κατάλληλους χάρτες και φωτογραφίες, ώστε να κατατοπίσετε πλήρως έναν ξένο για το πού βρίσκεται η Αρχαία Όλυνθος.
  • Περιγράψτε τη γεωγραφική θέση της περιοχής στο χάρτη της Χαλκιδικής και της Ελλάδας.
  • Διατυπώστε σύντομα την άποψή σας για το πώς η γεωγραφική θέση της περιοχής μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των κατοίκων, την ιστορία και την εξέλιξή τους.

Ομάδα Ιστορικών (Φύλλο Εργασίας 2)

  • Καταγράψτε την περιοχή της Ολύνθου για το ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον που έχει.
  • Αναζητήστε πληροφορίες για το Ν. Χαλκιδικής και καταγράψτε συνοπτικά τα ιστορικά του στοιχεία

Ομάδα Αρχαιολόγων (Φύλλο Εργασίας 3)

  • Αναζητήστε και καταγράψτε πληροφορίες για τα κυριότερα μνημεία.
  • Αναζητήστε πληροφορίες για προσωπικότητες που γεννήθηκαν κι έζησαν στην περιοχή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ομάδα Αρχιτεκτόνων (Φύλλο Εργασίας 4)

  • Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τη ρυμοτομία της Αρχαίας Ολύνθου καθώς και την αρχιτεκτονική κατασκευή των σπιτιών.
  • Απαντήστε στο ερώτημα: Τι είναι το ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα;

Όλυνθος Χαλκιδικής

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Προσομοίωση Κατοικίας

Μια καταπληκτική προσομοίωση για το πώς ήταν οι κατοικίες στην Αρχαία Όλυνθο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω slideshow. Η αναπαράσταση είναι εντυπωσιακή και μπορούμε να παρατηρήσουμε τα στάδια ανέγερσης καθώς επίσης και την εσωτερική διαρρύθμιση

Ακόμη να πληροφορηθούμε για τον εσωτερικό διάκοσμο και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
(Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Τσακράκη για το υλικό που μας παραχώρησε)

Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο


Διατροφή στην αρχαία Ελλάδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αρχαία Οικία


Λεξικό για τις άγνωστες λέξεις

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Μηχανή αναζήτησης ιστορικών στοιχείων του Υπουργείου Πολιτισμού


e-γεωγραφία για χάρτες

Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

Video αφιέρωμα για την Αρχαία Όλυνθο


Χάρτης Χαλκιδικής


Σπάνιο φωτογραφικό υλικό

Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τις ανασκαφές που έγιναν το 1931 στην Αρχαία Όλυνθο

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου», ένα WebQuest για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1620