Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

«Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου», ένα WebQuest για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας

3 ώρες

Συμπέρασμα

30λεπτά

Έχετε φτάσει αισίως στο τέλος του ταξιδιού σας. Ελπίζω να απολαύσατε το ταξίδι και να μην κατάντησε κουραστικό. Στο ταξίδι σας αυτό αποκομίσατε πολλά .

Πρώτα απ’ όλα έχετε πάρει γενικές πληροφορίες για το νομό Χαλκιδικής και ιδιαίτερα για την Αρχαία Όλυνθο, αποκτήσατε γνώσεις ιστορικές, πολιτιστικές, γεωγραφικές κ.ά…

Το δεύτερο που πετύχατε μέσα από την προσπάθειά σας αυτή ήταν να γνωρίσετε πού περίπου βρίσκονται περιοχές για τις οποίες ακούτε και δεν έχετε επισκεφθεί, αναγνωρίζοντάς τες και πάνω στο γεωγραφικό χάρτη.

Εκτός βέβαια από τις γνώσεις (γεωγραφικές, ιστορικές κτλ.) η εργασία αυτή ελπίζουμε να σας πρόσφερε και άλλα. Την ευκαιρία για δημιουργική εργασία έξω από τον παραδοσιακό τρόπο μελέτης και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και την επαφή με ένα σύγχρονο πολυμέσο (Η/Υ), το οποίο δίνει καινούργιες διαστάσεις στον κόσμο της εκπαίδευσης. Επίσης εμπειρίες συνεργατικής μάθησης μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές σας. Έχετε μάθει τόσα πολλά και, σίγουρα, συνθέτοντας τις πληροφορίες σας για τον ιστορικό-πολιτιστικό χάρτη που θα καταρτίσετε με τίτλο: «Η αρχαία Όλυνθος ζωντανεύει», θα βοηθήσετε τα παιδιά από άλλα σχολεία να αντιληφθούν την τεράστια ιστορία του τόπου όπου ζείτε, ώστε να θελήσουν κάποτε να τον επισκεφτούν.


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου», ένα WebQuest για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1622