Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Οι ανακαλύψεις

3 ώρες

Κίνητρα, μέσα και προϋποθέσεις ανακαλύψεων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_1.docx fyllo_ergasias_2_fasi_1.docx

Οι ανακαλύψεις που έλαβαν χώρα το 15ο και 16ο αι. σημάδεψαν με μελανά χρώματα την παγκόσμια Ιστορία. Οπωσδήποτε οι εξερευνητές λάμβαναν εντολές και ενεργούσαν κατ' εντολή των εκάστοτε βασιλιάδων. Στη συγκεκριμένη φάση οι μαθητές προσπαθούν να διερευνήσουν μέσα από ένα διαδραστικό βίντεο και από ιστορικές πηγές τους λόγους - κίνητρα που οδήγησαν σε τέτοιου είδους ανακαλύψεις. Επίσης χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο θα γνωρίσουν και τα τεχνολογικά μέσα εκείνης της εποχής, τα οποία με τον τρόπο τους συνέβαλαν στις ανακαλύψεις νέων χωρών. Σε όλα αυτά θα τους κατευθύνουν και τα φύλλα εργασίας τους.


Χριστόφορος Κολόμβος

Όπου σταματάει το βίντεο πατήστε στον τίτλο που εμφανίζετε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Δείτε και ακούστε το τραγούδι για τον Κολόμβο. Στο τέλος του βίντεο θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ερώτηση για τους λόγους που οδηγήθηκε σε ανακαλύψεις νέων χωρών.

Κίνητρα ανακαλύψεων

Δείτε κάποιες πηγές στις οποίες φαίνονται οι λόγοι - κίνητρα των ανακαλύψεων.

Μέσα ανακαλύψεων

Μπορείτε συμπεριλάβετε στο χρονολόγιό σας, αργότερα, κάποιες πληροφορίες από αυτές τις διαφάνειες.

Απαντήστε στις κάρτες ερωτήσεων

Πληκτρολογήστε την απάντηση και κατόπιν πατήστε "έλεγχος απαντήσεων"

Ψηφιακό βιβλίο Ιστορίας Β΄Γυμνασίου

Θα χρειαστεί κάποιες φορές να ανατρέξετε στο βιβλίο σας για πληροφορίες ή απαντήσεις. Να θυμάστε οτι θα βρίσκεται πάντα στην αρχή του σεναρίου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι ανακαλύψεις» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1628