Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Οι ανακαλύψεις

3 ώρες

Συνέπειες ανακαλύψεων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_3.docx fyllo_ergasias_2_fasi_3.docx

     Οι μαθητές ήδη έχουν μάθει τους λόγους που οδηγήθηκαν οι εξερευνητές σε ανακαλύψεις νέων χωρών κατά τον 15οαι.μ.Χ. Γνώρισαν τους ίδιους τους εξερευνητές, την πορεία που χάραξαν στους χάρτες τους και τις νέες χώρες που αυτοί ανακάλυψαν. Διαπίστωσαν οτι τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα συνεχώς ανακαλύπτουν και κάτι καινούριο, αλλά αυτή τη φορά στο σύμπαν. Τώρα πλέον μένει να δουν και τις συνέπειες που προκάλεσαν οι ανακαλύψεις.                                                             

      Μέσα από πηγές του ψηφιακού τους βιβλίου, από το διαδικτυακό λογισμικό "Η Εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος-16ος αι." και από διάφορες άλλες διαδικτυακές πηγές, λαμβάνοντας υπόψη τους τα φύλλα εργασίας, θα διερευνήσουν τις συνέπειες των ανακαλύψεων. Επίσης θα κληθούν όχι μόνο να τις διερευνήσουν αλλά και να δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη και χρονογραμμή με τη βοήθεια διαδικτυακού λογισμικού, αφού πρώτα δουν αντίστοιχα δείγματα. Έτσι θα γίνουν μικροί δημιουργοί και θα συναισθανθούν περισσότερο τις θετικές αλλά κυρίως τις αρνητικές συνέπειες και καταστάσεις που βίωσαν οι φιλειρηνικοί πολιτισμοί που βάρβαρα προσπάθησαν κάποιοι ευρωπαίοι να τους "εκπολιτίσουν" και να τους "εκχριστιανίσουν".


Διερεύνηση των συνεπειών των ανακαλύψεων.

Μελετήστε τα παρακάτω κείμενα, εικόνες και διαγράμματα με σκοπό να απαντήσετε στο φύλλο εργασίας.

Συνέπειες ανακαλύψεων

Οδηγηθείτε στις συνέπειες των ανακαλύψεων με τα εξής βήματα. Χάρτης πλοήγησης - Μεγάλες ανακαλύψεις - Οι συνέπειες των ανακαλύψεων.

Χρονολόγιο

Αυτό το χρονολόγιο είναι δείγμα. Παρακάτω θα δημιουργήσετε το δικό σας, συμπληρώνοντας τις υπόλοιπες πληροφορίες από όλο το σενάριο..

Χρονογραμμή από το διαδικτυακό λογισμικό timerime.

Τοποθετώντας στο Searche timeline το όνομά μου (Νίκος Αστέριος,ελληνικά) εμφανίζεται η χρονογραμμή μου. Συμπιέστε στην μπάρα τα δυο πορτοκαλί βελάκια και σύρτε την μπάρα από τη μέση. Εγγραφείτε και δημιουργήστε τη δική σας χρονογραμμή ανακαλύψεων.

Εννοιολογικός χάρτης στο cacoo.

Δείτε το αυτό το δείγμα μου για το (Ζορμπά). Κατόπιν μεταφέρετε τις απαντήσεις σας από το φύλλο εργασίας σχετικά με τις συνέπειες των ανακαλύψεων και δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη, αφού εγγραφείτε δωρεάν.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι ανακαλύψεις» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1630