Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας

3 ώρες

Τοποθέτηση προορισμών στο χάρτη της Ελλάδας

30λεπτά

Εφόσον έχει προηγηθεί η επίδειξη της προβολής παρουσίασης μιας ημιτελούς εφαρμογής στην ολομέλεια, ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε κάθε ομάδα μαθητών κάποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας. Οι μαθητές αναζητούν τις πρωτεύουσες των Νομών του διαμερίσματος που έχουν αναλάβει. Στην αναζήτησή τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Πολυχάρτη της Ελλάδας (από Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία). Στη συνέχεια, οι μαθητές ανοίγουν μια κενή παρουσίαση και στην πρώτη διαφάνεια εισάγουν εικόνα του χάρτη της Ελλάδας, στον οποίο δεν φαίνονται οι Νομοί και οι πρωτεύουσές τους. Ακολούθως, πληκτρολογούν σε κάθε Νομό του χάρτη την πρωτεύουσά του και τοποθετούν στο πάνω μέρος της διαφάνειας τη φράση "Επέλεξε προορισμό". Τέλος, μορφοποιούν το φόντο των διαφανειών τους.  

Σημείωση: Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να υπάρχει το αρχείο εικόνας του χάρτη στην επιφάνεια εργασίας των Η/Υ.


Πολυχάρτης Ελλάδας: Πολιτικός

Κάντε κλικ στο κουτί επιλογών Νομοί-Πρωτεύουσες, για να εμφανιστούν στο χάρτη.

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2906

Δραστηριότητα 2η


Εισαγωγή Εικόνας-Πλαισίου κειμένου-WordArt

Εικόνα με διαδραστικά σημεία: Κάντε κλικ στα κόκκινα σημεία για περαιτέρω οδηγίες.

Τα καταφέρατε;

Αν όλα πήγαν καλά, η πρώτη διαφάνεια θα δείχνει κάπως έτσι....

Στην επόμενη φάση θα δούμε, πώς επιλέγοντας προορισμό, θα εμφανίζεται μια ερώτηση σχετική με αυτόν.

Μορφοποίηση φόντου διαφανειών

Κάντε δεξί κλικ στο φόντο της διαφάνειας. Επιλέξτε Συμπαγές γέμισμα, Χρώμα Μπλε 40% και Εφαρμογή σε όλα.

Δραστηριότητα 1η


Δραστηριότητα 3η


Διάταξη

Κάντε δεξί κλικ πάνω στη διαφάνεια.

Δημιουργός Σεναρίου: Καλλιόπη Καταράκη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1641