Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας

3 ώρες

Προσθήκη εφέ κίνησης και ήχου

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias4.docx

Τι θα λέγατε να γίνει το παιχνίδι σας πιο ενδιαφέρον, με την προσθήκη εφέ κίνησης και ήχου


Εφέ εναλλαγής διαφανειών

Για να προσθέσετε κάποιο εφέ, επιλέξτε πρώτα διαφάνεια.

Για λόγους ομοιομορφίας, επιλέξτε ένα εφέ εναλλαγής για την πρώτη διαφάνεια, ένα για όλες τις διαφάνειες με τις ερωτήσεις και ένα διαφορετικό για τις διαφάνειες "Μπράβο" - "Ουπς".

Ύστερα από όλα αυτά...


Τελικά, είναι το παιχνίδι που δημιουργήσατε μια πολυμεσική εφαρμογή;


Με τον όρο πολυμέσα χαρακτηρίζουμε μια διαδραστική εφαρμογή που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία: κείμενο, εικόνα και ένα από τα στοιχεία: ήχο, βίντεο, animation.

Εφέ αντικειμένων διαφάνειας

Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση και στο αντικείμενο WordArt.

Ας αξιολογήσουμε τον εαυτό μας...


Δημιουργός Σεναρίου: Καλλιόπη Καταράκη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1644