Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας

3 ώρες

Σύνδεση κάθε προορισμού με μια ερώτηση

45λεπτά

Στο προηγούμενο μάθημα, οι μαθητές τοποθετήσανε πάνω στο χάρτη της Ελλάδας προτεινόμενους προορισμούς - πρωτεύουσες Νομών. Στη συνέχεια, δημιουργούν μια ερώτηση για κάθε ΝομόΤα θέματα των ερωτήσεων μπορεί να προέρχονται από τη Γεωγραφία ή την Ιστορία. Σε επόμενο βήμα, συνδέουν κάθε προορισμό του χάρτη με την αντίστοιχη ερώτηση. 

Σημείωση: Χρήσιμο είναι να έχει γίνει μια προεργασία των ερωτήσεων στο σπίτι.


Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Αναζητήστε για κάθε Νομό του διαμερίσματός σας κάτι σημαντικό, που θα μπορούσε να ζητηθεί σε ερώτηση.

Δραστηριότητα 2η


Υπόδειγμα Ερώτησης Πολλαπλής Επιλογής

Μία μόνο είναι η σωστή απάντηση.

Οδηγίες δημιουργίας διαφάνειας που περιέχει Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής


Δημιουργία υπερσυνδέσεων

Κάθε προορισμός-πρωτεύουσα Νομού στο χάρτη, πρέπει να συνδεθεί με την αντίστοιχη διαφάνεια-ερώτηση.

Επιλέξτε πρώτα στο χάρτη το πλαίσιο κειμένου με τον προορισμό και μετά στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, επιλέξτε Υπερ-σύνδεση.

Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής

Επιλέξτε πάνω από μία απάντηση.

Να δούμε τι καταφέραμε μέχρι στιγμής;

Κάντε προβολή παρουσίασης τόσες φορές, όσες είναι οι διαφάνειες με τις ερωτήσεις και δοκιμάστε τους συνδέσμους.

Δραστηριότητα 1η


Δραστηριότητα 3η


Δημιουργός Σεναρίου: Καλλιόπη Καταράκη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1642