Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία και διαχείριση σχολικού κυλικείου

3 ώρες

Εισαγωγή στη Λογιστική και στις επιχειρήσεις

450λεπτά
Φύλλα Εργασίας
4e_evretirio_lianiko_katastima_a1.pdf

Στην σχολική αίθουσα γίνεται αναφορά για την αξία των επιχείρησεων στο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και πιο συγκεκριμένα της ατομικής επιχείρησης. Ρωτούνται οι μαθητές αν έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε κάποιου είδους ατομική επιχείρηση ή έχουν κάποια οι γονείς τους. Τον λόγο αναλαμβάνουν οι μαθητές όπου με καταιγισμό ιδεών αναφέρουν τα είδη που θα μπορούσαν να κατασκευάσουν και να πωλήσουν στην επιχείρησή τους. Αναφέρονται οι λογιστικές διαδικασίες ίδρυσης, οι τύποι των επιχειρήσεων, τα λογιστικά βιβλία, οι ασφαλιστικές διαδικασίες, τα έξοδα, τα έσοδα. Αναφέρεται συνοπτικά όλο το λογιστικό κύκλωμα. Έπειτα γίνεται Εισαγωγή στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων για εύρεση του κωδικού της επιχείρησης που πρόκειται να ανοίξουν προκειμένου να γίνει η εισαγωγή στο project. Τονίζεται ότι το σημαντικότερο είναι ο απο πριν σχεδιασμός.

Η εκκίνηση γίνεται με ασκήσεις που άπτονται της πραγματικότητας. Παρουσιάζονται τα βήματα έναρξης της επιχείρησης, το καταστατικό, οι αρχές λογιστικής, λογαριασμοί, ισολογισμός, οι αρχές διοίκησης επιχείρησεων.


Δικαιολογητικά για έναρξη επιχείρησης

Προσοχή στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ και στα μικρά γράμματα, καθώς και στον τονισμό της λέξης

Αφού μελετήσετε τον ΚΑΔ, στο Φύλλο Εργασίας, βρείτε σε ποιόν κωδικό αντιστοιχεί η επιχείρησή μας


Οι Λογαριασμοί

Μελετήστε προσεκτικά

Δίνεται ο ισολογισμός της επιχείρησης «Α». Να υπολογισθούν τα ποσά που έχουν παραλειφθεί:

Τα ποσά συμπληρώνονται χωρίς "τελεία" ή "κόμμα"

Στα παρακάτω λογιστικά γεγονότα να ανοιχθούν σε σχήμα ταυ (Τ) τα Γενικά Καθολικά.

Για οποιαδήποτε απορία ανοίξτε θέμα στο φόρουμ της "εκπαιδευτικής Πύλης".

Παραγωγικοί συντελεστές


Διακρίσεις Ενεργητικού - Παθητικού


Ασκήσεις πλατφόρμας εκπαιδευτικής Πύλης

Υπενθυμίζουμε το λινκ: http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/course/view.php?id=3507

Κέρδη και Ζημίες


Ανάγκη - Επιχειρήσεις - Λογιστική


Αρχές Λογιστικής


Ενεργητικό - Παθητικό


Να προσδιορίσετε στην λογιστική ισότητα τις μεταβολές που επέρχονται από τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα

Δείτε το πρώτο παράδειγμα και σκεφτείτε αυτά που ακολουθούν.

Να υπολογισθούν τα ποσά που έχουν παραλειφθεί


Μεταβολές Περιουσιακών στοιχείων

Μελετήστε προσεκτικά

Για οποιαδήποτε απορία, ανοίξτε θέμα στο φόρουμ της "εκπαιδευτικής Πύλης"

Έννοια της Επιχείρησης


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία και διαχείριση σχολικού κυλικείου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1683