Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία και διαχείριση σχολικού κυλικείου

3 ώρες

Business plan, προμήθεια, κοστολόγηση, εργατικά

450λεπτά
Φύλλα Εργασίας
vardies_epal.xlsx vivlio_pagion_stroymfakia.xls kostologisi_emporeymaton_-_ta_stroymfakia.xlsx katastatiko_ta_stroymfakia.docx

Αφού γνωρίσουν πως λειτουργεί μια ατομική επιχείρηση, συντάσσεται το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) και ορίζεται το Καταστατικό της επιχείρησης. Η εκκίνηση γίνεται με ασκήσεις που άπτονται της πραγματικότητας. Παρουσιάζονται τα βήματα σύνταξης του business plan, γίνεται SWOT analysis για τα δυνατα σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και απειλές του εγχειρήματος (Streangth, Weakness, Opportunities, Threats), Οι μαθητές γνωρίζουν ότι οι ατομικές επιχειρήσει δεν συντάσσουν καταστατικό αλλά αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Κράτος και στους εργαζομένους τις επιχείρησης. Επίσης, συναποφασίζονται οι ρόλοι, συντάσσεται το έγγραφο Βαρδιών, ενημερώνεται το Βιβλίο Παγίων με τα είδη που διατίθεται κάθε μαθητής να παραχωρήσει στην επιχείρηση, ενημερώνεται το Βιβλίο Εμπορευμάτων ώστε να γνωρίζουν όλοι τις α ύλες που υπάρχουν στην αποθήκη, γίνεται η κοστολόγηση των εμπορευμάτων σε ειδικό έντυπο (όχι αυθαίρετα) και ορίζεται το ποσοστό κέρδους. 

Δημιουργείται ομάδα στο Facebook όπου οι μαθητές συζητούν μόνο για το project, ανταλλάσσουν ιδέες, εμπειρίες, γνώμες. 


Business Plan

Μπορείτε να αναζητήσετε επιπλέον πληροφορίες στο διαδίκτυο

Ενεργητικό ή Παθητικό;


Έσοδα - Έξοδα

Για μελέτη

Ισότητα λογιστικής


Απογραφή


Είδη Απογραφής


Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης


Προσδιοριστικοί παράγοντες αποτελέσματος


Προσδιορισμός του Αποτελέσματος Χρήσης

Μελέτησε προσεκτικά

Ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων

Μελέτησε προσεκτικά

Άσκηση με εγγραφές


FIFO


Τα πάντα για τη σύνταξη του Business Plan

Εξερεύνησε το site, θα βρεις πολλές πληροφορίες που θα τις χρειαστούμε στο Project μας.

Φύλλα εργασίας


SWOT Ανάλυση

Μελετήστε πώς θα κάνουμε swot ανάλυση στην τάξη

για οτιδήποτε ανοίξτε θέμα στην "εκπαιδευτική Πύλη"

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία και διαχείριση σχολικού κυλικείου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1684