Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία και διαχείριση σχολικού κυλικείου

3 ώρες

Λειτουργία, διορθώσεις

999λεπτά
Φύλλα Εργασίας
vardies_epal.xlsx vivlio_emporeymaton.doc vivlio_esodon_exodon.docx

Οι μαθητές λειτουργούν το κυλικείο. Συντάσσουν το Φύλλο Βάρδιας ώστε να γνωρίζουν όλοι τη θέση και τις αρμοδιότητές τους. Κατασκευάζουν τα προϊόντα και τα πωλούν. Εκδίδουν χειρόγραφα τα παραστικά. Τηρούν Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Αποθήκης, Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων. Ενημερώνεται το Βιβλίο Εμπορεύματων για να γνωρίζουν πότε να ανανεώσουν τις α ύλες τους. Προμηθεύονται εκτός σχολείου τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες. Πλέον ελέγχουν τιμές, αναζητούν συμφέροντες προμηθευτές, αναζητούν πόρους, συγκρίνουν, φυλάττουν αποδείξεις, τις μελετούν. Η εμπορική, επιχειρηματική και πελατειακή καθημερινότητα γίνεται πεδίο μελέτης.

Το αρχικό κεφάλαιο δίνεται απο τον εκπαιδευτικό και του επιστρέφεται στη λύση της επιχείρησης με την εκκαθάριση. Κεφάλαιο μπορεί να βρεθεί και απο τους μαθητές-μετόχους ή άλλους σχολικούς πόρους.


Λειτουργία κυλικείου


Αποδείξεις - Έσοδα - Έξοδα


Ισολογισμός


Μορφές Ισολογισμού


Παραδείγματα οικονομικών πράξεων που δεν τροποποιούν την καθαρή περιουσία

Μελέτησε προσεκτικά

Λογαριασμοί


Σχέση Ισολογισμού και Λογαριασμών


Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών


Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε. Γ. Λ. Σ)

Μελετήστε με προσοχή

Όροι τήρησης λογαριασμών


Φύλλα Εργασίας


Κάρτες Ερωτήσεων


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία και διαχείριση σχολικού κυλικείου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1685