Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γενικό Λύκειο)

Εγώ και οι άλλοι

3 ώρες

«Είμαι….»

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_.doc

Οι μαθητές/ήτριες αρχικά θα επιχειρήσουν να αναγνωρίσουν τα πολλαπλά στοιχεία της προσωπικότητάς τους μέσω της άσκησης αυτοπροσδιορισμού "Είμαι..." και να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις.

Έπειτα, θα γίνει προβολή των απαντήσεων που θα έχουν αποσταλεί στον/ην εκπαιδευτικό από τους μαθητές/ήτριες σε προαιρετική βάση.

Τέλος, θα γίνει καταγραφή των απαντήσεων των μαθητών/τριών σχετικά με τον εαυτό τους, με σκοπό την κατηγοριοποίησή τους. Κατηγορίες απαντήσεων : βιολογικός εαυτός, κοινωνικός εαυτός και ψυχολογικός εαυτός. Οι μαθητές/ήτριες απαντώντας στις ερωτήσεις της δεύτερης δραστηριότητας θα πρέπει να αναγνωρίσουν πως υπάρχει μόνο ένα χαρακτηριστικό που είναι κοινό σε όλους, το ότι είμαστε όλοι ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Σκοπός και των δύο δραστηριοτήτων είναι να καταστεί σαφές πως η απάντηση "ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ" αποτελεί την αφετηρία για την όποια διαδικασία ενδοσκόπησης και αυτοπροσδιορισμού.

 


1η Δραστηριότητα. Διάγραμμα "Είμαι".


Ερωτήσεις 1ης Δραστηριότητας

Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις

2η Δραστηριότητα. Κατηγοριοποίηση


Ερωτήσεις 2ης Δραστηριότητας

Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις

Παρουσίαση απαντήσεων


Είμαι


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εγώ και οι άλλοι» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1711