Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γενικό Λύκειο)

Εγώ και οι άλλοι

3 ώρες

Γενεαλογικό δέντρο

45λεπτά

Οι μαθητές/ήτριες αρχικά θα δημιουργήσουν ένα γενεαλογικό δέντρο και θα συσχετίσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους με τους προγόνους τους.

Το γενεαλογικό δέντρο μπορεί να αφορά είτε τους ίδιους είτε κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. 


Γενεαλογικό δέντρο

Οι μαθητές/ήτριες θα δημιουργήσουν το δικό τους οικογενειακό δέντρο με σκοπό να κατανοήσουν την συνθετότατα των παραγόντων κληρονομικότητας και περιβάλλοντος στην διαμόρφωση της προσωπικότητας τους.

1η Δραστηριότητα. Δημιουργία γενεαλογικού δέντρου.


Ερώτηση

Προσπαθήστε να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εγώ και οι άλλοι» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1713