Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο Τιμητής : Carthago delenda est

3 ώρες

Ρώμη-Καρχηδόνα-Κάτων ο Τιμητής

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1o_fyllo_ergasias.doc

Η υλοποίηση του σεναρίου θα ξεκινήσει με μια εισαγωγή για την μορφή του Κάτωνα. Θεωρούνται απαραίτητες κάποιες λίγες αλλά κατατοπιστικές πληροφορίες για το αξίωμα του Τιμητή και τον ρόλο που είχε στη ρωμαϊκή κοινωνία του 2ου π.Χ. αι. Επίσης κρίνεται αναγκαίο οι μαθητές να ενημερωθούν σύντομα και  "ιστορικά", (επειδή αυτή η περίοδος της ιστορίας σπάνια διδάσκεται στην α΄ λυκείου) για να κατανοήσουν τους λόγους της μεγάλης διαμάχης Ρώμης - Καρχηδόνας.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες για τις ανάγκες της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και "διερευνητικά-ανακαλυπτικά, αξιολογικά και αφομοιωτικά" αρχίζουν την "αναζήτηση" του στόχου με επίσκεψη σε ιστοσελίδες, όχι κατ' ανάγκη προεπιλεγμένες αλλά  υπό την αυστηρή επίβλεψη του διδάσκοντος (καλό είναι η κάθε ομάδα να αποτελείται από 3 μαθητές και για να έχουν όλοι οι μαθητές της ομάδας ενεργό και συνεχή ρόλο σε όλην την "ανακαλυπτική διαδικασία" και για να υπάρχει καλύτερη και αρραγής συνεργασία - υποθέτουμε ότι έχουμε μια κατεύθυνση θεωρητικού προσανατολισμού με 15 μαθητές). Το υλικό ταξινομείται και όλες οι ομάδες στο τέλος του πρώτου 45΄λεπτου δημιουργούν ένα πολυτροπικό κείμενο με λογισμικό παρουσίασης (ppt 2-3 διαφανειών η καθεμία) για την μορφή του Κάτωνα, τη Ρώμη και την Καρχηδόνα με τις αναγκαίες πληροφορίες και με εικόνες.

 

 


η γεωπολιτική θέση της Καρχηδόνας και της Ρώμης

παρατηρώντας τον χάρτη, εύκολα διαπιστώνουμε τους λόγους διαμάχης αυτών των δύο πόλεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΛΑΡΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο Τιμητής : Carthago delenda est» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1750