Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο Τιμητής : Carthago delenda est

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο Τιμητής : Carthago delenda est

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο αφορά την ενότητα XXV του σχολικού βιβλίου των Λατινικών της Γ΄ τάξης Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου. Επιλέχθηκε, επειδή αναφέρεται σε μια ξεχωριστή προσωπικότητα της Ρώμης στα μέσα του 2ου π.Χ.αι., τον Κάτωνα.  Ευφυέστατος, με άμεμπτο ήθος,ειλικρινής, με προτεραιότητά του την προκοπή της πατρίδας, γόνος οικογένειας πληβείων με πατέρα αγρότη, στρατιωτικός ο ίδιος, διακρίθηκε σε όλα τα αξιώματα που ανέλαβε (ταμίας δημοσίων χρημάτων, αγορανόμος, πραίτωρ, ύπατος και κυρίως σε αυτό που τον έκανε διάσημο - τιμητής).

Το σενάριο χωρίζεται σε τρεις φάσεις.

Στην πρώτη φάση οι μαθητές ασχολούνται με την μορφή του Κάτωνα, τη διαμάχη Ρώμης - Καρχηδόνας και τον ρόλο του και με την βοήθεια των φύλλων εργασίας παράγουν "πολυτροπικό κείμενο" 

Στη δεύτερη φάση οι μαθητές επεξεργάζονται το κείμενο γλωσσικά και  ασκούνται στη διαδικασία της μετάφρασης έχοντας πάντα στο μυαλό τους ότι μεταφράζουμε πάντα "αυτό που βλέπουμε και όπως το βλέπουμε" χωρίς αλλαγές στους χρόνους και τα πρόσωπα των ρημάτων  ή στις πτώσεις των ουσιαστικών και επιθέτων.

Στην τρίτη φάση  οι μαθητές διδάσκονται τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα του κειμένου, που είναι η προστακτική ενεργητικής και μέσης φωνής, ο τρόπος εκφοράς της απαγόρευσης και κάποια λίγα στοιχεία σχετικά με τον προσδιορισμό του χρόνου.

Η  δημιουργική πρόσληψη της ύλης αυτής γίνεται μέσα από ασκήσεις των φύλλων  εργασίας
 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές, με αφορμή του κείμενο ΧΧV του σχολικού τους βιβλίου, να γνωρίσουν την μορφή και τις δραστηριότητες του Κάτωνα του Τιμητή λίγο πριν τον τρίτο και καταστρεπτικό για την βορειοαφρικάνικη πόλη καρχηδονιακό πόλεμο. Θα εμβαθύνουν στα ιστορικά γεγονότα της εποχής και ακόμη θα ασκηθούν στη διαδικασία της μετάφρασης και της προσέγγισης και κατανόησης των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων του κεφαλαίου.
 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Λατινικά > Θέματα > Ιστορία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ρώμη-Καρχηδόνα-Κάτων ο Τιμητής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου
γλωσσική επεξεργασία - κατανόηση - μετάφραση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου
γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα-εμπέδωση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
να γνωρίσουν οι μαθητές την προσωπικότητα του Κάτωνα του Τιμητή
να κατανοήσουν τη διαμάχη Ρώμης και Καρχηδόνας στα μέσα του 2ου π.Χ. αι.
να επεξεργασθούν το λεξιλόγιο του κειμένου και να ασκηθούν στη διαδικασία της μετάφρασης
να εμπεδώσουν τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα του κειμένου
να ασκηθούν στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λατινικά, Κάτων ο Τιμητής, Ρώμη, Καρχηδόνα, προστακτική, Απαγόρευση, Προσδιορισμός του Χρόνου,
Υλικοτεχνική υποδομή
το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΛΑΡΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο Τιμητής : Carthago delenda est» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.