Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο Τιμητής : Carthago delenda est

3 ώρες

γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα-εμπέδωση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
3o_fyllo_ergasias.doc

Στη διάρκεια αυτής της φάσης οι μαθητές ασχολούνται με την γραμματική και το συντακτικό του κειμένου. Βασικό αντικείμενο γραμματικής διδασκαλίας είναι η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα στην ενεργητική και την παθητική φωνή και οι προστακτικές ρημάτων με ιδιαιτερότητες, ενώ σε επίπεδο συντακτικού οι μαθητές θα μάθουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η απαγόρευση στα λατινικά και ο προσδιορισμός του χρόνου.Οι ασκήσεις θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
 


Declinatio secunda, quarta et quinta


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΛΑΡΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο Τιμητής : Carthago delenda est» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1752