Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Προσχολική)

Ένα μαγευτικό ταξίδι στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό

3 ώρες

Αξιολόγηση

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
test_1.doc test_2.doc

Μέσα στη γενικότερη ενασχόλησή μας με τις συνήθειες και τη ζωή στην Αρχαία Ελλάδα, μιλήσαμε για τη θρησκεία των αρχαίων ελλήνων και τη διαφορά της με τη σημερινή που είναι μονοθεϊστική. Οι αρχαίοι έλληνες είχαν 12 θεούς που ο καθένας προστάτευε κάτι και είχε το αντίστοιχο σύμβολο. (test_1).

Σε όλη την πορεία του σχεδίου διδασκαλίας το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν αμείωτο. Από τις ερωτήσεις των μαθητών έγινε αντιληπτό ότι ήταν ένα θέμα που τους κέντρισε το ενδιαφέρον, καθώς γνώρισαν έναν καινούριο κόσμο, αυτόν του παρελθόντος. Απέκτησαν πολλές γνώσεις και δεξιότητες, όπως συνεργασίας, επικοινωνίας, αμοιβαίου σεβασμού (διαμορφωτική αξιολόγηση). Οι διδακτικοί στόχοι ήταν σαφείς και συνδεδεμένοι με το Αναλυτικό Πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο. Οι περισσότεροι επιτεύχθηκαν καθώς τα παιδιά απέκτησαν νέες γνώσεις, δεξιότητες, γνώρισαν καινούρια υλικά, άσκησαν την παρατηρητικότητάς τους, καλλιέργησαν την αισθητική τους και εκφράστηκαν μέσα απ’ την ενασχόλησή τους με την Τέχνη γενικότερα (τελική αξιολόγηση).

Η ενασχόληση με τον υπολογιστή ήταν μία ευχάριστη εμπειρία και συνέβαλε στην προώθηση των δεξιοτήτων παρατήρησης και περιγραφής των παιδιών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της διδασκαλίας αποδείχτηκε απαραίτητη και πάρα πολύ σημαντική. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό.

Τέλος, μέσα απ’ την ενασχόλησή μας με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αποφασίσαμε να ανεβάσουμε στο τέλος της χρονιάς μία θεατρική παράσταση για τους 12 θεούς. Με αφορμή την υπόθεση της θεατρικής μας παράστασης για το τι επάγγελμα θα είχαν οι θεοί στη σύγχρονη Ελλάδα, φτιάξαμε ένα φύλλο εργασίας. (test_2).

 Εκτιμάται πως η παρουσίαση, λόγω της πληρότητάς της, θα συμβάλλει στην ολιστική προσέγγιση του θέματος. Οι μαθητές απέκτησαν ολιστική γνώση για τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, καθώς ήταν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σενάριο που λειτούργησε στο να υπάρξει θετική προσέγγιση στη γνώση...


Πρόσκληση καλοκαιρινής γιορτής


Δημιουργός Σεναρίου: Στυλιανή Τούντα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Ένα μαγευτικό ταξίδι στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1757