Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος..κανένας!

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος..κανένας!

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Περιγραφή

Το σενάριο  εντάσσεται στη μεθοδολογία της Θεματικής προσέγγισης όπως αναφέρεται στο ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου. Οι μαθησιακοί στόχοι επιλέχθηκαν και  καθορίστηκαν από τη νηπιαγωγό ώστε να εμπίπτουν στα Α.Π των επιμέρους γνωστικών περιοχών :

Παιδί και Περιβάλλον 

Παιδί και Γλώσσα 

Παιδί και Μαθηματικά

Παιδί δημιουργία- Έκφραση

Παιδί και Η/Υ.  

Το σενάριο πραγματεύεται έναν από τους σταθμούς του Οδυσσέα, την περιπέτειά του στο νησί των Κυκλώπων.

Μέσα από αυτό οι μαθητές γνωρίζουν τις περιπέτειές του με τον Κύκλωπα Πολύφημο. Το σενάριο χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ και τα εργαλεία της πλατφόρμας.

 

                                                                 Στόχοι

                                             Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα

Παιδί και Γλώσσα

Να μπορούν να  αντλούν και να αντιλαμβάνονται πληροφορίες από τα κείμενα και να τα αξιοποιούν. Να επιχειρηματολογούν για τις απόψεις τους.

Να μπορούν να ανασυνθέτουν κείμενα σε λογική  σειρά χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που κατέκτησαν  .

Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τα ψυχολογικά  χαρακτηριστικά ενός ήρωα και να αποδίδουν χαρακτηρισμούς.

Παιδί και Περιβάλλον

Να γνωρίσουν τον Όμηρο και τα έργα του.

Να αντιληφθούν τις πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων για τους ήρωες και τα τέρατα.

Να κατανοήσουν πως τα ψυχικά και διανοητικά χαρίσματα είναι εκείνα που έχουν αξία.

Παιδί και Μαθηματικά

Να χρησιμοποιούν λογιστικά φύλλα για να κάνουν καταμετρήσεις.

Να αντιληφθούν τις έννοιες περισσότερο λιγότερο.

Παιδί Δημιουργία –‘Εκφραση

Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική.

Να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους με συμβατικά μέσα αλλά και μέσα από τα λογισμικά έκφρασης δημιουργίας.

Να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης.

Παιδί και Υπολογιστής

Να εξασκήσουν τη δυνατότητα «σύρε κι άφησε».

Να γράψουν με διαφορετικό τρόπο χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

Να έρθουν σε επαφή με τις δυνατότητες των  λογισμικών.

Να χειρίζονται υπερσυνδέσεις.

                                                     Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ

Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά λογισμικά όπως παρουσίασης, κειμενογράφου, εννοιολογικής χαρτογράφησης, και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους.

Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον υπολογιστή και να τον θεωρήσουν ως εργαλείο μάθησης.

Να χειρίζονται ψηφιακά εργαλεία.

                                          Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και αλληλοβοήθειας.

 Να μάθουν να ακολουθούν οδηγίες και να επαναλαμβάνουν τις διαδικασίες με βάση τις οδηγίες που τους  δόθηκαν  πριν.

 Να  μάθουν να μπορούν να περιμένουν τη σειρά τους για να εργαστούν στον υπολογιστή.

Να ακούν τη γνώμη των άλλων και να σέβονται την άποψή του.

Να υπακούν στην πλειοψηφία.

Να αποκτήσουν μεταγνωστικές ικανότητες.

 

Η υλοποίηση του σεναρίου λαμβάνει χώρα στηριζόμενη στις εναλλακτικές αντιλήψεις των νηπίων και στις προαπαιτούμενες γνώσεις τους.

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών

Όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφίαΗ αντίληψη για την έννοια και τα χαρακτηριστικά του ήρωα αλλάζει με το πέρασμα της ηλικίας  Τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (5-6 ετών) θεωρούν ως ήρωα κάποιον με εξαι­ρετικές φυσικές ή υπερφυσικές δυνάμεις ή κάποιον που είναι όμορφος και ελκυστικός» (Μ.Πλατσίδου, 2001)

Αλλά και από την εμπειρία προκύπτει πως τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έλκονται από ήρωες και τέρατα με περίεργη εμφάνιση Για την διερεύνηση των αντιλήψεών τους για τον Οδυσσέα μπορεί να διενεργηθεί μια συζήτηση, όπου  αναφέρονται κάποια γενικά ενημερωτικά στοιχεία και καταγράφονται οι απόψεις τους για τις ικανότητές του ήρωα.

Δεν  αναμένεται να αναφερθεί  από τα νήπια η ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί την λογική ,την εξυπνάδα και την πονηριά ως εξαιρετική. Ως κάτι που αποδίδει ηρωικές ικανότητες.

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών

 Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σχετικά εξοικειωμένοι με την Αρχαία Ελλάδα και με τον τρόπο ζωής και τις πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων.

Ακόμη θα πρέπει να κατέχουν κάποια εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ όπως :άνοιγμα ,κλείσιμο και κάποιες ορολογίες όπως :αναζήτηση ,εκτύπωση,επιλογή,

   Θεωρητική προσέγγιση

Το σενάριο σχεδιάστηκε με βάση τη θεωρία του εποικοδομισμού και κυρίως του κοινωνικού εποικοδομισμού. Στηρίζει κυρίως δραστηριότητες που απαιτούν, αυτενέργεια, κριτική σκέψη ,έκφραση δημιουργικότητας και κυρίως ομαδική συνεργασία. Κάποιες δραστηριότητες εμπέδωσης ,οι οποίες στηρίζονται σε λογισμικά κλειστού τύπου, είναι σχεδιασμένες με βάση τη θεωρία του συμπεριφορισμού.

Μεθοδολογική προσέγγιση

Ακολουθείται  η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και  η μέθοδος της ανάλυσης και μελέτης περίπτωσης ,αφού ο στόχος είναι να γνωρίσουν εκείνα τα συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά του ήρωα και της ιστορίας.

Οργάνωση της Τάξης

Τα παιδιά θα δουλέψουν στην ολομέλεια αλλά και χωρισμένα σε ισοδύναμες ομάδες .

Ο ρόλος της νηπιαγωγού θα είναι υποστηρικτικός και οργανωτικός. Θα δίνει προφορικές οδηγίες και θα κατευθύνει όπου χρειάζεται τις διαδικασίες.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το παρόν σενάριο καλούνται  να γνωρίσουν  οι μαθητές τον Ομηρικό ήρωα Οδυσσέα και τις περιπέτειές του στο νησί των Κυκλώπων.

Να έρθουν σε επαφή με τις αντιλήψεις των αρχαίων  Ελλήνων και την ιδιαίτερη αξία που απέδιδαν στις αρετές της ανδρείας ,της λογικής και της ευφυίας ,να αντιληφθούν την σπουδαιότητα των ομηρικών επών ,τη διαχρονικότητά τους και την επιρροή που ασκούν στις τέχνες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1.Γνωστική προετοιμασία: Επιλέγω την περιπέτεια
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη,ολομέλεια και στη συνέχεια ομάδες στη γωνιά του Η/Υ
2.Διδ/λία αντικειμένου: Ο Κανένας και ο Κύκλωπας
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ολομέλεια,ομάδες, γωνιά υπολογιστή
3.Εμπέδωση γν. αντικειμένου: Η δική μας περιπέτεια
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
γωνιά Η/Υ
4.Αξιολόγηση γν.αντικειμένου: Βλέπω και θυμάμαι
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ολομέλεια και γωνιά Η/Υ
Μεταγνωστική διαδικασία: Βρε τι μου θυμίζει....
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ολομέλεια,γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν τα ψυχικά διανοητικά χαρίσματα του Οδυσσέα Να γνωρίσουν τον κόσμο των Αρχαίων Ελλήνων
Να επεξεργάζονται κείμενα να ανασυνθέτουν,να αποδίδουν χαρακτ/μούς στους ήρωες,να επιχειρηματολογούν
Να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από την τέχνη , τα υλικά και τα λογισμικά έκφρασης
Να εξοικειωθούν με Η/Υ και τα διαφορετικά είδη λογισμικών και με τα ψηφιακά εργαλεία
Να κατανοούν μαθηματικές έννοιες λιγότερο-περισσότερο και να κάνουν καταμετρήσεις
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Οδυσσέας, Κύκλωπας, εξυπνάδα, ήρωας. χαρακτηρισμός.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ
Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης,παρουσίασης,γενικής χρήσης.δημιουργίας -έκφρασης.

Συμβατικά υλικά:καρτέλες ,χρώματα ,παραμύθια,μολύβια,χαρτόνια

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος..κανένας!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.