Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος..κανένας!

3 ώρες

1.Γνωστική προετοιμασία: Επιλέγω την περιπέτεια

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
kyklopas.xlsx

Δραστηριότητες αφόρμησης

              1. Συζήτηση και ψηφοφορία           

Στην ολομέλεια  διενεργείται συζήτηση  για τους γνωστούς ήρωες των παιδιών.Αναφέρονται κάποιοι και  προτείνονται ήρωες από τα παραμύθια και τη μυθολογία.   Αναφέρονται επιγραμματικά  οι περιπέτειες του  Οδυσσέα και τα παιδιά γνωρίζουν  σε γενικές γραμμές  τον Ομηρικό ήρωα.  Δημιουργούνται πίνακες αναφοράς με τις τέσσερις πρώτες περιπέτειες- σταθμούς του Οδυσσέα: Κίκονες, Λωτοφάγοι  ,Κύκλωπες, Αίολος.

Προτείνεται η ενασχόληση με τον ομηρικό ήρωα και  την περιπέτειά του στο νησί των Κυκλώπων,ως η πιο ενδιαφέρουσα.

 Σε περίπτωση διαφωνιών προτέινεται ψηφοφορία.Προτείνεται  να ψηφίσουν και όποια επιλογή-περιπέτεια  πάρει τις περισσότερες ψήφους με αυτή να ασχοληθούν.

 Παρέχεται  πληροφορία πως η ψηφοφορία μπορεί να γίνει στον Η/Υ.

Η πρώτη ομάδα μεταφέρεται στη γωνιά του υπολογιστή και σε ένα φύλλο λογιστικό excel υπάρχουν εικόνες όπου η κάθε μια αντιστοιχεί σε μια περιπέτεια . Κίκονες, Λωτοφάγοι  Κύκλωπες , Αίολος. Η νηπιαγωγός δίνει στα παιδιά τις κινητές καρτέλες με τους τίτλους  και η ομάδα τους αντιγράφει κάτω από την αντίστοιχη εικόνα. Αποφασίζουν τα ίδια ποια λέξη αντιστοιχεί στην εικόνα συμβουλευόμενα τον πίνακα αναφοράς που είχε δημιουργηθεί στην ολομέλεια. Αφού δημιουργηθεί  το φύλλο εργασίας κάθε παιδί ξεχωριστά  ψήφιζει τικάροντας την επιλογή του.

Στη συνέχεια καταμετρούνται και συγκρίνονται  οι ψήφοι  για κάθε ιστορία.Αποφασίζεται ποια έχει τις περισσότερς ψήφους και πόσες.  Τα αποτελέσματα αναμένεται  να μας δείξουν   την αδυναμία τους στην περιπέτεια με τον Πολύφημο,δεδομένης της προτίμησής τους στα περίεργα όντα όπως οι γίγαντες.

Αποφασίστηκε  να μάθουν περισσότερα για αυτήν την περιπέτεια. αλλά και για  τις επόμενες κατά σειρά ψήφων.(Συνημμένο ενδεικτικό  φύλλο εργασίας)

Στόχος προς επίτευξη: Να κατανοούν μαθηματικές έννοιες λιγότερο-περισσότερο  και να κάνουν καταμετρήσεις

2. Ψηφιακά εργαλεία πλατφόρμας:Κάρτες ερωτήσεων

Τα παιδιά μελετούν τις εικόνες στις κάρτες και περιγράφουν τι βλέπουν.Επιλέγουν την κάρτα που τους φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα και δικαιολογούν την απάντησή τους.Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ενασχόληση με την περιπέτεια.

Στόχος προς επίτευξη:Να επιχειρηματολογούν για τις απόψεις τους.

 

 


Παρατηρώ και αποφασίζω


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος..κανένας!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1765