Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος..κανένας!

3 ώρες

2.Διδ/λία αντικειμένου: Ο Κανένας και ο Κύκλωπας

50λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ennoiologikos_xarths.docx istiriogrammh.docx xarakthrismos.docx

Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου

1.Ανάγνωση ιστορίας

Στην  ολομέλεια τα νήπια παρακολουθούν  την ανάγνωση του βιβλίου: «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα» Κύκλωπες.Στη συνέχεια ενθαρρύνονται να σχολιάσουν και να απαντήσουν σε  συγκεκριμένες  ερωτήσεις που  δίνουν τη δυνατότητα να χωριστεί  σε ξεκάθαρες φάσεις η ιστορία.Χωρίζεται σε ενότητες και αποδίδεται τίτλος στην κάθε μία. Η νηπιαγωγός καταγράφει κάθε ενότητα και τον τίτλο με εικόνες και λέξεις φτιάχνοντας πίνακα αναφοράς.

Στόχοι προς επίτευξη:Να αντλούν πληροφορίες μέσα από κείμενα ,να τα ανασυνθέτουν.

2.χωρισμός σε ενότητες με το λογισμικό Inspiration

Η επόμενη ομάδα μεταφέρεται στη γωνιά του υπολογιστή. Με τη συμβολή  του πίνακα αναφοράς με τις ενότητες και τους τίτλους που είχαν δοθεί  στην ολομέλεια θα συμπληρώσουν έναν ημιδομημένο χάρτη  και τα υπόλοιπα παιδιά δρουν ως ομάδα ελέγχου και ως βοηθοί .Στον ημιδομημένο χάρτη του λογισμικού Inspiration υπήρχε η κεντρική έννοια κι στους κόμβους εικόνες από κάθε ενότητα. Τα παιδιά με κινητές καρτέλες αποδίδουν  τίτλο στις ενότητες. (Συνημμένο ενδεικτικό Φύλλο εργασίας)

Στόχος προς επίτευξη: Να εξοικειωθούν με τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης. Να αντλούν πληροφορίες από κείμενα.

3. Δημιουργία ιστοριογραμμής  με το power Point

Αφού τα παιδιά κατανοήσουν  πλήρως τις ενότητες και το νόημα της περιπέτειας του Οδυσσέα ,παρουσίαζεται  η ιστοριογραμμή και ζητείται από την επόμενη ομάδα να δουλέψει στη γωνιά του υπολογιστή.Δίνονται μόνο οδηγίες και επεξηγήσεις της   διαδικασίας. Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα" σύρε και άφησε¨ στις εικόνες ώστε να μπει η ιστορία σε λογική σειρά και ένα από τα μέλη της ομάδας να διηγείται την ιστορία.(Συνημμένο  ενδεικτικό Φύλλο εργασίας)

Στόχοι προς επίτευξη:ναγνωρίσουν τα λογισμικά γενικής χρήσης και να μελετούν κέιμενα ανασυνθέτοντας τα με σωστή χρονική σειρά.

4. Παρακολούθηση ταινίας κινουμένων σχεδίων *

Στη συνέχεια τα παιδιά παρακολουθούν ταινία κινουμένων σχεδίων με τις περιπέτειες του Οδυσσέα και του Κύκλωπα ώστε να μπορούν πλέον να οπτικοποιήσουν και να παρακολουθήσουν με ιδιάιτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή.

5.Γράψιμο ονομάτων στο word και  υπερσύνδεση με ήχο

 Ανακεφαλαιώνεται η ιστορία και στη συνέχεια τίθενται  ερωτήσεις στα παιδιά .Η νηπιαγωγός ρωτά  τι ήταν αυτό που τα εντυπωσίασε σε σχέση με τον κύκλωπα και  τι ήταν αυτό που τους εντυπωσίασε σε σχέση με τον Οδυσσέα. Οι απαντήσεις που αφορούσαν στον Κύκλωπα αναμένεται  να σχετίζονται  όλες με την τερατόμορφη όψη του και την υπερφυσική του δύναμη. Οι απαντήσεις που αφορούσαν στον Οδυσσέα είχαν να κάνουν με την εξυπνάδα του και τη γενναιότητά του.'

Καταγράφονται χαρακτηρισμοί για τον Οδυσσέα όπως :«Έξυπνος», «Γενναίος» και αντίστοιχα για τον κύκλωπα "δυνατός", "κακός".

Η νηπιαγωγός  τις γράφει σε κινητές καρτέλες και  έπειτα προτείνεται να τις γράψουν τα παιδιά στον Υπολογιστή .

Και η  επόμενη ομάδα μεταφέρθηκε στη γωνιά Υπολογιστή.

Σε ένα έγγραφο word κάθε ένα παιδί αντιγράφει τη λέξη από κινητή καρτέλα. Προτείνεται να τις συνδέσουν με τον ήχο αφού δεν μπορούν να διαβάσουν μόνοι τους έτσι θα  μπορούν να θυμούνται ποιες αναφέρονται στον Οδυσσέα και ποιες στον Κύκλωπα. Δίνονται οδηγίες πώς γίνεται η υπερσύνδεση και  κάθε ένα νήπιο  της ομάδας εκτελεί το ίδιο γα τις υπόλοιπες λέξεις.  Οι οδηγίες είναι οι εξής :.1Κάνε  δεξί κλικ πάνω στη λέξη.

2 .Στο παραθυράκι που θα ανοίξει πάτησε εκεί που θα δεις το σύμβολο της αλυσίδας.

3.Επίλεξε την λέξη ,που είναι ίδια με τη λέξη στην οποία έκανες κλικ ,στο φάκελο που θα ανοίξει.

Κάνε  κλικ στο Ο.Κ.

Έτσι όταν επιλέξουν  χαρακτηρισμό κάνουν  κλικ και στον υπερσύνδεσμο ακούν τον ήχο  της λέξης και αποφάσιζαν σε ποιον ταιριάζει στον Οδυσσέα ή στον Κύκλωπα. Και δικαιολογούσαν την απάντησή τους (Συνημμένο ενδεικτικό Φύλλο εργασίας).

Στόχοι προς επίτευξη: Να επεξεργάζονται κείμενα ,να κατανοούν τα ψυχικά και διανοητικά χαρίσματα των ηρώων και να αποδίδουν χαρακτηρισμούς. Να έρχονται σε επαφή με λογισμικά γενικής χρήσης. Να χειρίζονται υπερσυνδέσμους.

6.Διαδραστικά εργαλεία Πλατφόρμας: ήχος ,εικόνα,Ερώτηση επιλογής

Ακόμη παρακολουθώντας μια εικόνα από ένα στιγμιότυπο της ιστορίας ,επιλέγουν ποιος χαρακτηρισμός ταιριάζει από τα αρχεία ήχου που  ακούν,στη συνέχεια εντοπίζουν την οπτική γραφή των λέξεων που άκουσαν χρησιμοποιώντας και συμβουλευόμενοι κινητές καρτέλες και επιλέγουντις αντίστοιχες λέξεις.

Στόχοι προς επίτευξη:Να αποδίδουν χαρακτηρισμούς,να νγνωρίσουν ψηφιακά εργαλεία.

 


Δες την ταινία *


Περίγραψε την εικόνα και επίλεξε τον σωστό χαρακτηρισμό για τον Οδυσσέα


βρες τι ταιριάζει


βρες τι ταιριάζει


βρες τι ταιριάζει


βρες τι ταιριάζει


βρες τη σωστή λεξη


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος..κανένας!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1766