Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

ΣΚΑΚΙ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στην Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3 ώρες

Γ' Περίοδος - Προβλήματα

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
isotita_ippon.pdf varytero.pdf

Η τρίτη σχολική περίοδος, σύμφωνα με το πλαίσιο μαθημάτων των μαθηματικών της Α’ δημοτικού, προσεγγίζεται κυρίως μέσω των προβλημάτων και όχι τόσο με τους μεγαλύτερους αριθμούς έως το 100.

Στην τέταρτη φάση του σεναρίου δίνεται βαρύτητα στις συγκρίσεις και στα μοτίβα δίχως να παραβλέπονται και τα σχήματα. Ακόμη και οι δυσκολότερες σκακιστικές ασκήσεις αποτελούν προβλήματα ανάλογα με τα προβλήματα των μαθηματικών, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί, μία άσκηση μαθηματικών είναι όπως μία σκακιστική παρτίδα (Валерьевичем, 2011).


Σχήματα


Τοποθέτησε τα λευκά κομμάτια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμμετρικά με τα μαύρα κομμάτια.


Τοποθέτησε τα μαύρα κομμάτια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμμετρικά με τα λευκά κομμάτια.


Ποια είναι η καλύτερη κίνηση του λευκού;


Ματ σε 1


Δημιουργός Σεναρίου: ΖΩΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΣΚΑΚΙ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στην Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1815