Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

ΣΚΑΚΙ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στην Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3 ώρες

Αξιολόγηση προγράμματος

30λεπτά

Η πέμπτη, αποτελεί την τελική φάση, στην οποία ο εκπαιδευτικός εκτιμά και αξιολογεί το στάδιο που έχει φτάσει ο κάθε μαθητής και έχει την ευκαιρία να δώσει επαναληπτικές ασκήσεις εμπέδωσης, οι οποίες συνδέουν το σκάκι και τα μαθηματικά με αξιολογητικό τρόπο.

Σ’ αυτή τη φάση, το βάρος πέφτει τόσο στη σύνδεση των μαθηματικών με το σκάκι όσο και στο ίδιο το παιχνίδι, καθώς κρίνεται απαραίτητο να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να αντιληφθεί εάν και σε ποιο βαθμό απαιτείται μία επαναληπτική διαδικασία ώστε να επενδύσει στο εργαλείο αυτό στο μέλλον ή όχι.


Βιαστικός Αξιωματικός


Βρες το συντομότερο δρόμο που θέλει ο Αξιωματικός για να πάρει το ποδήλατο του στο παραπάνω διάγραμμα


Παίξε μία κίνηση με τον Βασιλιά σου και κέρδισε ένα απροστάτευτο λευκό κομμάτι.


ΣΑΧ, ΜΑΤ ή ΠΑΤ


Προαγωγή


Βασίλισσες

Υπολόγισε τη θεωρητική περίπτωση όπου προάγεις όλους τους Στρατιώτες σου σε Βασίλισσα

1η Σπαζοκεφαλιά


1η Σπαζοκεφαλιά


Τοποθέτησε λευκούς και μαύρους Στρατιώτες στη σκακιέρα έτσι ώστε να συνεχίσεις το μοτίβο που βλέπεις.


Η επιλογή του Βασιλιά


Καλή Σκακιστική συνέχεια


Κάθε καλός σκακιστής, ήταν κάποτε αρχάριος (Irving Chernev, 1900-1981)


Υπολόγισε το υλικό σου


Ισότητα


Δημιουργός Σεναρίου: ΖΩΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΣΚΑΚΙ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στην Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1816