Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

"Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα"

3 ώρες

Εμπέδωση - Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fylla_ergasias_2i_didaktiki_ora.doc 2h_drastiriotita.doc

Οι μαθητές της τάξης χωρίσμένοι σε ομάδες αναζητούν πληροφορίες για ένα σπονδυλωτό/ασπόνδυλο ζώο (καλαμάρι, αστερίας, σπόγγοι, πιγκουίνος, άλογο, καμήλα, ιππόκαμπος), σε επιλεγμένους από τον εκπαιδευτικό δικτυακούς τόπους.

2η Φάση (2η διδακτική ώρα)

Ο στόχος της δεύτερης Φάσης (2η διδακτική ώρα) είναι οι μαθητές συνεργαζόμενοι και συζητώντας με κριτικό πνεύμα στα πλαίσια των ομάδων τους, να αποτυπώσουν τις σημαντικότερες πληροφορίες από όσες έχουν συλλέξει και καταγράψει κατασκευάζοντας έναν εννοιολογικό χάρτη για κάθε σπονδυλωτό/ασπόνδυλο ζώο που έχουν επιλέξει..

1η  Δραστηριότητα ( 30' λεπτά )

Στην αρχή της δεύτερης διδακτικής ώρας ο εκπαιδευτικός κάνει μια ανασκόπηση της εργασίας που έχει προηγηθεί από τις ομάδες και καλεί τους μαθητές να συνεργαστούν ξανά στα πλαίσια των ομάδων τους και να κατασκευάσουν από έναν εννοιολογικό χάρτη, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας.

Οι ομάδες των μαθητών συζητούν ξανά τις πληροφορίες που κατέγραψαν για τα σπονδυλωτά/ασπόνδυλα. Ανταλλάσουν ιδέες και προτάσεις και αποφασίζουν ποιες από αυτές κρίνουν ως πιο αξιόλογες και σημαντικές και τις αποτυπώνουν δημιουργώντας κάθε ομάδα και για κάθε σπονδυλωτό/ασπόνδυλο ζώο που μελέτησε το δικό της εννοιολογικό χάρτη με το λογισμικό Inspiration (εμπέδωση, εφαρμογή της νέας γνώσης).

2η Δραστηριότητα (15' λεπτά )

Τέλος, όλες οι ομάδες καλούνται να συμπληρώσουν έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη με τις δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα ζώα κι έπειτα σε κάθε κατηγορία να συμπληρώσουν στα συννεφάκια τις υποκατηγορίες κάθε ομάδας ζώων.

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο εννοιολογικός χάρτης πριν συμπληρωθεί από τους μαθητές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Ο εννοιολογικός χάρτης όπως θα τον συμπληρώσουν οι μαθητές.

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα"» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1819