Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

"Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα"

3 ώρες

Παρουσίαση εννοιολογικού χάρτη - Αξιολόγηση .

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fylla_ergasias_3i_didaktiki_ora.doc

3η Φάση (3η διδακτική ώρα)

Ο στόχος της τρίτης διδακτικής ώρας είναι οι μαθητές να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τις πληροφορίες που συνέλεξαν και τον εννοιολογικό χάρτη που κατασκεύασαν και μέσα από διαλογική συζήτηση η τάξη να καταλήξει σε συμπεράσματα.

1η  Δραστηριότητα  (30' λεπτά)

Οι μαθητές συνεργαζόμενοι στα πλαίσια των ομάδων παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις πληροφορίες που επεξεργάστηκαν για κάθε σπονδυλωτό/ασπόνδυλο ζώο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Έπειτα παρουσιάζουν και εξηγούν τον εννοιολογικό χάρτη που κατασκεύασαν για κάθε ζώο που μελέτησαν, επιχειρηματολογούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

Σε επίπεδο τάξης μεταξύ των ομάδων και με το συντονισμό του δασκάλου γίνεται διαλογική συζήτηση.

Η τάξη καταλήγει σε συγκεκριμένα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τις δύο βασικές κατηγορίες ζώων και τις υποκατηγορίες τους, ενώ οι μαθητές ταυτόχρονα γνωρίζουν στοιχεία για τη ζωή χαρακτηριστικών ασπόνδυλων. Όλα τα συμπεράσματα και οι προτάσεις καταγράφονται από τις ομάδες των μαθητών στο Φύλλο Εργασίας τους (εξαγωγή συμπερασμάτων).

2η  Δραστηριότητα (15' λεπτά)

Τέλος, η κάθε ομάδα λύνει δυο ασκήσεις, ώστε να προκύψει η αξιολόγηση της νέας γνώσης


Άσκηση 1: Αντιστοιχίστε κάθε ζώο με την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Πατήστε "κλικ" μέσα στο κενό και γράψε τη σωστή απάντηση.

Μέλισσα, ένα σπουδαίο ασπόνδυλο ζώο..


Οι μαθητές ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωής της μέλισσας.

Το μέλι


Πώς βλέπουν οι μέλισσες;


Πού ζουν οι μέλισσες;


Η άμυνα των μελισσών.


Τύποι μελισσών.


Η βασίλισσα..


Οι εργάτριες..


Οι κηφήνες..


Γιατί παίρνουμε το μέλι;


Τι άλλο μας δίνουν οι μέλισσες;


Η μεγαλύτερη χρησιμότητα των μελισσών.


Άσκηση 2: Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά.

Γράψτε μέσα στο κουτάκι τη σωστή απάντηση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα"» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1820